Skip links

Vragen naar aanleiding van de begroting 2017

Lees hier de:

In de raadsvergadering van 12 juli 2016 is de Kadernota behandeld. Ter uitwerking van de Kadernota is de begroting 2017 opgesteld. Ter voorbereiding van de besluitvorming over de begroting 2016 is een informatiemarkt gehouden op 11 oktober en zijn de raadsrondes van 1 november gepland. Gekozen is voor drie parallelle raadsrondes: Fysiek, Sociaal en Bestuur inclusief Economie. Behandeling van de thema’s in de drie rondes is zoveel mogelijk gebaseerd op de indeling van de programmabegroting 2017 en de verdeling van de portefeuilles binnen het college.

Zoals elk jaar gaan wij als CDA Maastricht de begroting becommentariëren. De fysiekegroep vanuit het CDA heeft vooraf een aantal technische vragen gesteld. Graag willen wij jullie de antwoorden van het college terugkoppelen.

BIj vragen neem contact met ons op.

Groet Mat Brüll, Jan Janssen, Tjalle de Haan en Peter Geelen

Leave a comment