Skip links

Verslag: Landelijk partijvoorzitter van het CDA, Ruth Peetoom, bezoekt Maastricht

Een verslag door onze Willem Wolters

Op 24 oktober j.l. bezocht de Landelijk partijvoorzitter van het CDA, Ruth Peetoom, Maastricht! Peetoom bezoekt graag regio’s, steden en dorpen waar politici niet vaak stoppen. Eerder op de dag had Ruth Peetoom diverse bezoeken in Zuid-Limburg afgelegd, in de avond ging zij de discussie aan met een grote groep aanwezigen in het Van der Valk hotel in Maastricht, waar een groot aantal onderwerpen werd bediscussieerd.

Onder leiding van Jan Scheele discussieerden zij en CDA-leden over de uitkomsten van de grootste brainstormsessie uit de CDA-geschiedenis, op 10 september jl. Tijdens deze CDA1000 gingen duizend leden uit het hele land met elkaar in gesprek over de belangrijkste vraagstukken en oplossingen voor het nieuwe CDA verkiezingsprogramma. De dag bestond uit twee rondes, waarin de leden over vijf thema’s in kleine groepjes hun eigen voorstellen bespraken. Aan het eind van de dag brachten de deelnemers via een app hun stem uit op de ingediende voorstellen. De uitslag van de stemming heeft een top drie per thema opgeleverd. Thema’s en voorstellen waren een belangrijke bron voor het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma. De gekozen thema’s waren: eerlijke economie, familie en gezin, sterke samenleving, waarden en traditie, zorg voor elkaar.

Eerlijke economie gaat over duurzaamheid, kwaliteit, innovatie en rechtvaardige beloning, of het nu over producten en diensten gaat of over de mensen die dat produceren. De industrie dreigt de politiek in te halen in duurzaamheid. Werknemers en kleine ondernemers verdienen een eerlijk speelveld. Daar moet de politiek voor zorgen, en dat kan.

Familie en gezin is onze eerste kennismaking met verantwoordelijkheid nemen. En dat hoeft niet het traditionele beeld van een gezin te zijn. Werken en zorg goed combineren is ingewikkeld. De overheid moet dat faciliteren. Een minister voor familie en gezin heeft een grote symboolwaarde.

Sterke samenleving staat eigenlijk voor iedereen kansen geven. Alleen in een verantwoordelijke omgeving kunnen mensen integreren en zich ontplooien. De maatschappelijke dienstplicht voor jongeren is een leerzame stage om de samenleving en zichzelf beter te leren kennen.

Waarden en traditie maken Nederland en zijn vele verschillende inwoners tot wat ze zijn. Daar moeten scholen meer aandacht aan geven. Niet de achtergrond van iemand telt, maar of deze persoon de waarden herkent en wil uitdragen. Het is Nederlands om het belangrijker te vinden hoe met de multiculturele samenleving om te gaan dan of de multiculturele samenleving is gelukt. Het past bij Nederland om in een democratie alle belangen te wegen en niet over een kam te scheren. Het is CDA om te zeggen: je kunt geen religie en zijn invloed door de eeuwen heen achter de voordeur wegstoppen en religie is een statement tegen polarisatie.

Zorg voor elkaar staat hier voor het beschikbaar zijn van zorg en dat op een persoonlijke maat. Er lijkt nu meer aandacht voor systemen dan mensen. We moeten elkaar meer vertrouwen geven en dingen meer in vertrouwen organiseren. Dan kan er wel eens iets fout gaan, maar dat hoort bij het leven. Het gaat om de goede balans in regels en regelgeving te vinden. En durf dat in gewone taal en met sprekende voorbeelden te vertellen.

De CDA1000 aanpak slaat aan, want CDA Limburg en CDA Maastricht gaan een eigen variant organiseren. Onze Nieuwsbrief houdt u op de hoogte.

Jan Scheele stimuleerde de aanwezigen om prikkelende vragen te stellen. Ruth Peetoom ging daar enthousiast op in. Veel CDA-leden uit Maastricht en Zuid-Limburg woonden de bijeenkomst bij en hadden een geslaagde avond. CDA-Maastricht is goed bezig. Na deze bijeenkomst was er een korte Algemene Ledenvergadering van de CDA-afdeling Maastricht. Hierin werd o.a. de concept CDA kandidatenlijst Tweede Kamer met onze Vivianne Heijnen op plaats 26 vastgesteld. Het goed leesbare verkiezingsprogramma “Keuzes voor een beter Nederland” is nu beschikbaar via deze link. Er is bewust voor de verhaalvorm gekozen en niet voor een opsomming van actuele onderwerpen. Het verhaal inspireert meer en is langer houdbaar

Leave a comment