Meer grip op sociaal domein door behandelen praktijkvoorbeelden

  Het grote structurele begrotingstekort van gemeente Maastricht is vooral veroorzaakt door de tekorten in het…

  Aandacht voor senioren en starters op de woningmarkt

  Differentiatie van het Maastrichtse woningaanbod. Recente werd bekend gemaakt dat aan de Groene Loper ook…

  Gemeenteraad steunt CDA-voorstel buiten-schaakspel.

  Samen werken aan het vormgeven van de openbare ruimte vindt het CDA Maastricht belangrijk. Samenwerking…

  Bijdrage CDA binnen de begroting 2020

  De gemeentebegroting 2020 stond afgelopen dinsdag op de agenda. Maastricht staat voor een tekort van 10,5…

  Onze Mensen

  Matthijs Toonen
  Willy Quaaden
  Hassan Es-Sadki
  Gabriëlle Heine
  Jan Scheele
  Leon Kerckhoffs
  Enno Soeren
  Willem Wolters
  Maurice van der Loo
  Florence van der Heijden-Schaaf
  Mat Brüll
  Niels Peeters
  Gea van Loo
  Jan Janssen
  Vivianne Heijnen

  Close