Skip links

Privacy Policy

Het CDA verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Het CDA acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het CDA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Deze privacyverklaring en dit Cookie Protocol is van toepassing op alle handelingen van het CDA wat betreft persoonsgegevens. Dit gaat om handelingen van het CDA Partijbureau, de CDA Eerste Kamerfractie, de CDA Tweede Kamerfractie, de CDA Eurodelegatie en onze CDA-afdelingen op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Leeswijzer

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Verder geven wij aan op welke grond wij de persoonsgegevens verwerken, wie toegang hebben tot deze gegevens en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Ten slotte leggen wij uit welke rechten u hebt als betrokkene en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Vragen?

Als u vragen of klachten hebt over ons privacybeleid, kunt contact opnemen met Jan Zwaan, onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Onze FG is te bereiken per e-mail via helpdesk@cda.nl, per telefoon via (070) 342 48 17 of per post via Postbus 30453, 2500 GL in Den Haag.

Als u algemene vragen hebt, bijvoorbeeld over uw lidmaatschap, of als u een bepaald recht wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze ledendesk per e-mail via leden@cda.nl, per telefoon via (070) 342 48 88 of per post via Postbus 30453, 2500 GL in Den Haag.

Bent u niet te tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of hebt u andere klachten in het kader van de privacy? Dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ten slotte…

Wij streven ernaar om het privacybeleid zo actueel mogelijk te maken en te houden. Om die reden kan het CDA het privacybeleid wijzigingen. De wijzigingen worden bekendgemaakt via de website.