Standpunten

Het CDA Maastricht staat voor:

 1. Luisteren naar mensen en hun ideeën om te bekijken wat nodig is in hun buurt en wat  beter kan in de stad.
 2. Kiezen en verantwoordelijkheid nemen voor wat wel en niet kan.
 3. Doen door keuzes te vertalen in acties.

5 Thema’s, die onze doelen ten aanzien van wonen, werken en leven ondersteunen:

 1.    Maastrichts Zorgmodel

 • Maatwerk, kleinschalige oplossingen en samenwerking van professionals en mantelzorgers.
 • Kerken, moskeeën, synagogen en levensbeschouwelijke organisaties betrekken bij het nieuwe zorgbeleid.
 • Extra aandacht voor gezinnen in armoedesituaties en de jeugdzorg.

 2.    Maastricht onderwijsstad

 • Ontwikkelen van ‘stad met universiteit’ naar een echte ‘universiteitsstad’.
 • Investeren op alle niveaus van onderwijs en talentontwikkeling.
 • Inzetten op (hoogwaardige) kenniseconomie en een innovatieve arbeidsmarkt.
 • Stimuleren van behoud van talent in de regio.

 3.    Sport doe je samen en is gezond

 • Investeren in vitale verenigingen, accommodaties en in mensen.
 • Verbetering van kwaliteit van de sport door samenwerking van verenigingen.
 • Optimaliseren van het gebruik van voorzieningen door combinatie van gebruikers.

 4.    Maastricht Cultuurstad en erfgoed

 • Steun voor amateurkunsten en volkscultuur .
 • Interactie en verbinding professionele kunst en amateurkunst.
 • Blijvende zorg voor het Maastrichts cultureel erfgoed.

 5.    Duurzaamheid en bereikbaarheid

 • Zorg voor toekomstig leefklimaat en (verbetering) leefmilieu.
 • Stimuleren van burgerinitiatieven en milieuprojecten.
 • Goede bereikbaarheid van de stad en de wijken en mobiliteit.
 • Vernieuwen van grensoverschrijdende verbindingen openbaar vervoer.
 • Maatwerk parkeerbeleid voor bewoners in de wijken,  bezoekers en toeristen.
 • Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.
Close