Skip links

Veiligheid Sporthal De Heeg

Tijdens een bezoek aan sporthal De Heeg bij een jeugd sportactiviteit werd onze fractie verrast met de signalen over de gestelde veiligheid in deze sporthal. Zo heeft o.a. Jokers VC wederom meldingen moeten maken over onveilige situaties tijdens het sporten van hun leden. Zo vallen latten uit het platfond, zitten vloerlatten in de zaal los, is er een lekkage geconstateerd en steken scherpe randen bij de ventilatorroosters uit. De CDA Fractie heeft al vaker extra aandacht gevraagd voor de gestelde staat, hygiëne en veiligheid van deze verouderde sporthal. Middels een RIB heeft u de raad geïnformeerd over de te nemen stappen voor de toekomst, maar met de huidige signalen maken wij ons grote zorgen over de veiligheid van de sporters.

Vandaar de volgende vragen:

  • Bent u met het CDA eens dat sporters zich vrij en veilig moeten kunnen bewegen tijdens hun trainingen/ wedstrijden?
  • Bent u bekend met de meldingen van de onveilige situaties?
  • Hoe is het technische beheer geregeld?
  • Is het huidige technische beheer wel afdoende als gemelde situaties niet worden opgemerkt?
  • Hoe gaat u voorkomen dat dergelijke onveilige situaties blijven ontstaan?
  • Welke veiligheidsgaranties kunt U de huurders bieden?
  • Staat de huidige geboden ondermaatse kwaliteit nog wel in relatie tot de gevraagde huurprijs?

In afwachting van uw antwoord,

Mat Brüll, raadslid

Niels Peeters, raadslid

Leave a comment