Skip links

Vragen over de gevaarlijke en schokkende staat van sporthal De Heeg

Op uitnodiging heeft CDA Maastricht een bezoek gebracht aan sporthal De Heeg en gesproken met gebruikers van deze sporthal. Enigszins geschokt en verbaasd over hetgeen wij aantroffen en vernamen van de zeer betrokken bestuurders van VC de Jokers. Er werd veel gecommuniceerd ( per mail ) maar daar zijn maar weinig tot geen daden uit voortgevloeid. Zo zitten deze mensen nog steeds te wachten op antwoorden die zij gesteld hebben ten tijde van vaststelling nieuwe Sportnota. Zo zou deze vereniging begin 2015 uitgenodigd worden om over de uitwerking van de Sportnota te praten. Tot op heden is dit nog steeds niet gebeurd. Daarnaast betaalt deze club €26.000 huur p/jaar wat niet in verhouding staat tot deze slecht onderhouden sporthal met een schaamtelijke uitstraling zowel binnen als ook aan de buitenzijde. Wij troffen zelfs een gevaarlijke situatie aan, een openhangende TL balk in de natte ruimte! Het schoonmaken van de sporthal(len) laat ook zeer te wensen over nu dit is weggehaald bij deze vereniging en is overgedragen aan een professioneel bedrijf. Nu de grootste inkomstenpost is weggevallen, staat het voortbestaan van deze club ernstig onder druk. Maastricht Sport heeft deze club geen alternatief aangeboden.


Door deze omgangvormen te hanteren komt de verhoudingen tussen sportverenigingen en Maastricht Sport niet ten goede. Dit zijn niet de enige berichten die het CDA bereiken. Wij hebben daarom de volgende vragen;

1. Wat is de reden waarom U nog steeds niet – ondanks de vele verzoeken en beloften uwerzijds – met deze vereniging aan tafel zit over de toekomst?
a. Als u aangeeft wel aan tafel te hebben gezeten met deze vereniging dan vernemen wij graag de data en de notulen van deze gesprekken. VC de Jokers kent beiden niet!
2. Wat zijn uw plannen voor deze gedateerde ( 1983 ) Sporthal De Heeg?
3. Welk controle systeem hanteert u op het schoonhouden van de sportzaal en hygiëne van alle sporthallen en in het bijzonder sporthal De Heeg?
4. Gezien onze constateringen op het gebied van onderhoud, gebreken en hygiëne, vragen wij u hoe het gesteld is met onze sporthallen binnen onze gemeente qua onderhoud. Heeft u hier onderhoudsschema’s van en wie voert deze uit?
a. Kunt u aangeven wanneer de gemeentelijke sporthallen op onderhoud geïnventariseerd zijn?
b. Is er op basis van een inventarisatie een jaarlijks onderhoudsplan per sporthal opgesteld incl. budget?
c. Is er op basis van de inventarisatie een “groot” onderhoudsplan per sporthal opgesteld incl. budget?
5. Hoe is uw onderhoudsbeleid geborgd voor de sporthallen in onze gemeente?
6. Wat gaat u doen aan deze onhygiënische situatie en met welke voortvarendheid?

Namens CDA Maastricht

Mat Brüll, Rob Frambach en Jos Gorren

Leave a comment