Skip links

Zorgen om ontoereikende budgetten Maastrichts basisonderwijs

De gemeenteraad heeft begin 2016 gekozen om het Maastrichtse basisonderwijs toekomstbestendig te maken door in te zetten op Integrale Kindcentra en het daarbij behorende Integraal Huisvestingsplan (hierna IHP). De gemeente Maastricht investeert hierin ruim zestien miljoen euro. De investering geschiedt in een 1e fase, 2015-2019, en een 2e fase, 2019-2021.

Uit recente ontwikkelingen is gebleken dat de vastgestelde budgetten ontoereikend zijn om alle projecten van het IHP te realiseren. De gemeenteraadsfracties van VVD en CDA maken zich hierover grote zorgen. Enerzijds zijn de investeringen uit het IHP noodzakelijk en anderzijds zijn de investeringen van belang voor de toekomstige kwaliteit van het Maastrichtse basisonderwijs.

 

Door ontoereikende budgetten liggen gevolgen als uitstel dan wel afstel op de loer alsook versobering van de plannen. Neem als voorbeeld het programma van eisen voor de renovatie van de JF-Kennedyschool in Belfort. Dit programma van eisen is reeds versoberd om de kosten te drukken. Zo is er onder andere een lift geschrapt uit de plannen. Hierdoor is het schoolgebouw ook in de toekomst (deels) slecht toegankelijk voor mindervaliden. Volgens VVD en CDA kan dit niet de bedoeling zijn.

VVD en CDA hebben de wethouder van Onderwijs dan ook opgeroepen de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken binnen het IHP en verzocht met oplossingen te komen voor de ontoereikende budgetten.

Maastricht moet stadsbreed verder kunnen bouwen aan toekomstbestendig basisonderwijs.

 

Gea van Loo, Florence van der Heijden en Niels Peeters

 

Leave a comment