Skip links

ALV CDA Maastricht 25 oktober

Het bestuur van de CDA-afdeling Maastricht nodigt U uit om de vierde Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2017 bij te wonen.

De ALV begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De vergadering wordt gehouden in het parochiehuis in Wolder
Adres: Tongerseweg 335 a 6213 GD Maastricht (Wolder).

Openbaar Vervoer: stadsbus 3, richting Wolder; bushalte Monseigneur Vranckenplein.

Alle leden én hun gasten zijn van harte welkom!

Agenda ALV 25 oktober 2017:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Vaststelling notulen ALV van 4-9-2017*

4. Voordracht Chantal Lassouw benoeming secretaris CDA Maastricht

5. Vaststelling van het Programma gemeenteraadsverkiezingen 2018**

· Korte toelichting van het Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2018

· Leden kunnen amendementen op het verkiezingsprogramma indienen, uiterlijk 21 oktober 2017 bij het bestuur:

Per mail: bestuur@cdamaastricht.nl of per post: Bestuur CDA-Maastricht,

St Annalaan 30, 6217 KA Maastricht

· Presentatie van de tijdig ingediende amendementen met advies van het bestuur

· Vaststelling van het Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018

6. Gastspreker

7. Voortgang procedure van de selectie van de kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

8. Permanente campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2018

9. Uit de fractie en de gemeenteraad

10. Rondvraag

11. Sluiting

Leave a comment