Skip links

Overlast lange-afstandsbussen aangepakt met opening Internationaal busstation

De gemeente Maastricht heeft, in samenwerking met busmaatschappijen, een internationaal busstation bij Maastricht Centraal gerealiseerd. Met de opening is een lang gekoesterde CDA-wens en coalitieafspraak gerealiseerd. Op deze manier wordt namelijk de overlast veroorzaakt door de lange-afstandsbussen aan de oostzijde van station Maastricht Centraal aangepakt.

Lees hier eerdere reacties van CDA Maastricht: https://www.cdamaastricht.nl/vragen-over-de-situatie-rondom-de-internationale-bussen-aan-de-meerssenerweg/ en https://www.cdamaastricht.nl/cda-maastricht-twijfelt-of-halte-uitbreiding-flixbus-aankan/

Dagelijks stoppen er nu zo’n 30 bussen op het busstation. Flix-, IC-, en KLM-bussen maken gebruik van het busstation. De busmaatschappijen bekostigen zelf de exploitatie en dat is uniek in Nederland.

Nu is het zaak goed te monitoren of de overlast voor omwonenden daadwerkelijk afneemt.

Leave a comment