Skip links

Art. 47 vragen Status Boksclub en gymzaal Mariënwaard

Geacht college,

Onlangs bracht de CDA-fractie een werkbezoek aan de boksclub Verhaegen Sport Boxing in de gymzaal gelegen aan de Mariënwaard. De club maakt al 12 jaar gebruik van deze locatie en heeft inmiddels een leden bestand van 120 leden, waarvan een 15-tal studenten van de Hoge Hotelschool.

Naast dat zij zowel jong en oud trainen in het boksen brengen zij ook jongeren die op het verkeerde pad waren geraakt weer terug naar het rechte pad, en doen veel trainen op weerbaarheid voor alle leeftijden. Hiermee zijn zij ook een belangrijke speler geworden om jongeren uit de jeugdzorg te houden en via hun trainingen weer een plek te geven in onze maatschappij.  Deze club is dus meer dan alleen een boksclub.

Nu is er grote ongerustheid ontstaan binnen deze vereniging omdat zij niet weten hoelang zij nog op deze locatie kunnen blijven trainen. En moeten zij nu een ledenstop instellen door deze grote onzekerheid.

Hierop heeft de CDA-fractie de volgende vragen;

 1. Bent u bekend met de trainingsfilosofie van deze boksclub?
 2. Bent u met het CDA eens dat een dergelijk club een bijdrage levert om jongeren uit de jeugdzorg te houden of te krijgen?
  1. Zo niet, kunt u dan motiveren waarom niet?
 3. Met de grote druk op de jeugdzorgbudgetten zou een dergelijke club kunnen helpen deze kosten te drukken door jongeren met o.a. weerbaarheidstrainingen uit de jeugdzorg te houden. Deelt u dit beeld?
  1. Zo niet, kunt u dan motiveren waarom niet?
 4. De geruchten gaan dat deze gymzaal binnen een aantal maanden gesloten gaat worden om gesloopt te worden. Kunt u ons aangeven wat op dit moment de status is van de gymzaal in Mariënwaard?
  1. Hoelang kan deze zaal nog in gebruik blijven voor o.a. deze boksclub?
 5. Indien deze gymzaal wordt gesloopt heeft u dan een alternatieve locatie met vergelijkbare huurprijs voor deze boksclub?
  1. Zo niet, zet u dan deze club op straat?
 6. Bent u met het CDA eens dat eerst slopen en dan pas zoeken naar een nieuwe locatie de verkeerde route is?
  1. Zo niet, waarom niet?
  2. Welke inspanningen kunt u in deze leveren?
 7. Deze club zou uit twee portefeuilles gefaciliteerd kunnen worden nl. Sport en Jeugdzorg. Bent u bereid te onderzoeken of deze kruisbestuiving kan helpen met een oplossing voor deze boksclub?

 

In afwachting van uw spoedig antwoord,

Florence van der Heijden en Mat Brüll, gemeenteraadslid
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment