Skip links

Art. 47 vragen Eenzijdige en verdichting nieuwbouw Limmel

Geacht college,

Het mag u inmiddels niet meer vreemd in de oren klinken dat CDA Maastricht veel waarde hecht aan differentiatie in het woonaanbod in de wijken. Regelmatig heeft onze fractie hiervoor aandacht gevraagd. Wij zien deze aanpak van gedifferentieerde woonbuurten niet overal terugkomen. In april 2019 jongstleden heeft het CDA, tijdens het vaststellen van het bestemmingplan Hoolhoes in Limmel, nogmaals aandacht gevraagd voor de eenzijdige vernieuwingen in de buurt Limmel. De verhouding koop 30% en huur 70% en dan ook nog de eenzijdigheid van sociale woningen in relatie tot de vele verkameringen brengt een ongezonde buurtopbouw.

In het door de gemeenteraad vastgestelde en door Servatius ondertekend Wijkontwikkelingsplan (WOP) in 2010 is opgenomen de buurt gedifferentieerd op te bouwen en te streven naar een huur 60% koop 40% verhouding.

Daarnaast zien wij de vastgestelde verdunning niet terugkomen in het voorliggend plan Askalonstraat-Sionsweg. Hier is juist sprake van verdichting. Het plan Balijeweg-Populierweg laat ook een soortgelijk beeld zien. Het buurtnetwerk Limmel heeft hier al meermaals aandacht voor gevraagd. Vandaar de volgende vragen;

 1. Bent u bekend met het in 2010 vastgestelde Wijkontwikkelingsplan Limmel/ Nazareth?
 2. Welke waarde/ status hecht u aan het door gemeenteraad vastgestelde ontwikkeling plan Limmel/ Nazareth?
 3. Staat u nog steeds achter de doelstelling van het vastgestelde WOP?
  1. Zo niet, kunt u motiveren waarom niet?
 4. Bent u met het CDA eens dat een differentiatie aan woningen in een woonbuurt van groot belang voor een gezonde opbouw?
 5. Waarom wordt de doelstelling van het vastgestelde WOP niet gehaald? Dit in de wetenschap dat diverse woningbouwplannen worden gerealiseerd in Limmel;
 6. Wat bent u voornemens te doen om de doelstelling van het door de gemeenteraad vastgestelde WOP alsnog na te streven?
 7. Wat bent u voornemens te doen aan het voorliggende plan Askalonstraat-Sionsweg om verdichting om te zetten naar verdunning?
 8. Hoe gaat u de buurt(en) betrekken in deze ontwikkeling en het streven naar uitvoering WOP?
 9. De differentiatie aan woningen in een woonbuurt is in meerdere buurten een probleem, wat is uw plan om een verdere eenzijdigheid aan woningen per buurt te voorkomen?

In afwachting van uw spoedig antwoord,

Mat Brüll, gemeenteraadslid
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment