Skip links

Nieuwbouw veroorzaakt grote eenzijdigheid woningaanbod in Limmel

CDA-Maastricht maakt zich grote zorgen over de eenzijdigheid van woningen in diverse buurten in onze stad. Het is volgens het CDA van groot belang dat woonbuurten gedifferentieerd worden opgebouwd. Een gezonde mix aan woningen.

Een voorbeeld waar het nu mis dreigt te gaan is in de wijk Limmel.

In het door de gemeenteraad vastgestelde en door Servatius ondertekend Wijkontwikkelingsplan 2010 (WOP) is opgenomen dat Limmel meer differentiatie in het woonaanbod moet krijgen. Gestreefd wordt naar een huur 60% koop 40% verhouding. Op dit moment ligt dat percentage op huur 70% en koop 30% (bron statline CBS). Deze doelstelling lijkt niet meer gevolgd te worden, door de nieuwbouwprojecten Hoolhoes, Askalonstraat/ Sionsweg en mogelijk ook nog hoek Balijeweg/ Populierweg. Hierdoor komen er juist meer sociale huur eenheden bij dan koopwoningen of woningen in het middensegment. Hierdoor wordt een wooncarrière voor jonge gezinnen niet meer mogelijk, starters krijgen geen kansen meer in hun buurt en ook ouderen staken hun woonplannen. De middenklassers vallen tussen wal en schip, komen niet aanmerking voor een sociale huurwoning en hebben te weinig inkomen voor een hoge hypotheek. Voor het middensegment heeft Maastricht (te) weinig betaalbare woningen.

Met de start van het Hoolhoesplan en het nu voorliggende overspannen nieuwbouwplan Askalonstraat/ Sionsweg wordt Limmel een eenzijdige buurt met (te) veel sociale woningen en gesplitste woningen en mist de buurt woningen voor de middenklassers.

CDA Maastricht heeft aan het college van B&W vragen gesteld hoe hiermee om te gaan, want dit lijkt een stadsbreed probleem te worden.

Leave a comment