Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Art. 47 vragen Vonnis verontreiniging kunstgrasvelden door rubberkorrels (rubbergranulaat)

Geachte College,

Onlangs vernam de CDA-fractie dat de rechtbank in Rotterdam een boete heeft opgelegd aan de beheerders van kunstgrasvelden in Enschede voor rondslingerende rubberkorrels bij kunstgrasvelden. Het verontreinigen van de bodem met rubbergranulaat heeft ecologische gevolgen die niet of zeer lastig ongedaan gemaakt kunnen worden, aldus de Rechtbank Rotterdam.

CDA Maastricht heeft al vaker aandacht gevraagd voor de gevolgen van de rubberkorrels (rubbergranulaat) op kunstgrasvelden in Maastricht. Naar aanleiding van het vonnis van de rechtbank in Rotterdam de volgende vragen;

 1. Heeft u kennisgenomen van het vonnis dat is uitgesproken door de rechtbank van Rotterdam over milieuverontreiniging door rubberkorrels bij kunstgrasvelden?
 2. Hoeveel kunstgrasvelden heeft Maastricht met rubberkorrels?
 3. Zijn in Maastricht locaties waar een dergelijke milieuverontreiniging (grote hoeveelheden rubberkorrels buiten het veld) is geconstateerd?
 4. Kunt u aangeven wat dit vonnis betekent voor de kunstgrasvelden in Maastricht waarbij gewerkt wordt met de rubberkorrels (rubbergranulaat)?
 5. Hoe denkt u uw zorgplicht t.o.v. het goed beheren van de sportvelden/ parken met rubberkorrels te kunnen vervullen zonder dat hierbij milieuverontreiniging plaatsvindt?
 6. Kunt u aangeven of er ecologisch gevolgen zijn te verwachten bij kunstgrasvelden in Maastricht?
  1. En is hierover contact met het Waterschap Limburg?
 7. Indien Maastricht nu een probleem constateert kunt u dan aangeven hoe groot de (financiële) impact is voor onze gemeente?
  1. En hoe groot de impact zal zijn voor de betreffende sportverenigingen?
 8. Heeft u hierover contact met de beoefenaars van de kunstgrasvelden?

 

In afwachting van uw spoedige antwoord,

Mat Brüll, gemeenteraadslid
Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Close