Skip links

Toekomstplan primair onderwijs en speciaal onderwijs. Kindcentrum Wyck in Kumulusgebouw?

Verheugd is onze fractie van het CDA Maastricht dat er nu een nieuw integraal huisvestingsplan primair onderwijs en speciaal onderwijs ligt. Het heeft lang geduurd: immers de zichtbare ontwikkelingen staan sinds december 2017 stil. Bij de begrotingsbehandeling in 2017 heeft de gemeenteraad een door het CDA ingebrachte motie aangenomen, waarbij het college is opgedragen om ervoor te zorgen dat de benodigde middelen beschikbaar gesteld worden. Zo lang wacht de John F. Kennedy-school, in Belfort, al op een startschot. In de nieuwe planning is de nieuwbouw voor de John F. Kennedy en de Emile Wesley school voorzien in 2021. Dat is mooi nieuws!

Dit huisvestingsplan kan rekenen op breed draagvlak bij de verschillende schoolbesturen in het Maastrichtse basis- en speciaal onderwijs. Dat is goed en wij zijn dan ook van mening dat de schoolbesturen nu snel aan de slag kunnen. Per nieuwe kindcentrum-locatie zal er nu namelijk een financieel onderbouwd en uitgewerkte businesscase gemaakt moeten worden. Dat betekent werk aan de winkel voor de scholen zelf maar ook voor de gemeente om de aanvragen te toetsen aan dit nieuwe huisvestingsplan, waarvoor 45 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Dat lijkt een enorm bedrag, maar het is de vraag of dit voldoende is. Daarom hebben we ook afgesproken om goed de vinger aan de pols te houden. We willen immers voor alle kinderen in Maastricht mooie en goede schoolgebouwen met daarbij behorende kinderopvang en eventueel andere maatschappelijke voorzieningen.

Samen Spelen, een kinderopvang organisatie, in Wyck heeft geen plek gekregen in dit plan maar heeft zelf wel een duidelijke visie op welke wijze en vooral waar kinderopvang en basisschool in stadsdeel Wyck dient te landen. Onze fractie is het eens met Samen Spelen. Het Kumulusgebouw, gelegen aan St. Maartenspoort 2, is een zeer geschikte locatie voor de realisatie van Kindcentrum Wyck. Daarom heeft CDA Maastricht het college van B&W – middels een door de gemeenteraad breed aangenomen motie – opgedragen om de mogelijkheden voor een kindcentrum in het Kumulusgebouw te onderzoeken. Dit in combinatie met andere maatschappelijke voorzieningen. De basisschool van Wyck zit nu op meerdere locaties in de wijk. Met dit voorstel kan zij naar een schoolgebouw. Hierdoor maak je het basisonderwijs in Wyck toekomstbestendig. Het Kumulusgebouw is bovendien een groot gebouw, waardoor het zich uitstekend leent voor een combinatie van meerdere voorzieningen. Een nieuw kloppend hart voor het mooie Wyck!

Florence Van der Heijden-Schaaf
Gemeenteraadslid CDA Maastricht/ woordvoerder onderwijs
Florence.van.der.Heijden-Schaaf@gemeenteraadmaastricht.nl

Leave a comment