Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Oproep voor betere balans in woonstraten

Geacht college,

In diverse straten van Maastricht, zoals o.a. de Heerderweg en de Hertogsingel, worden grondgebonden woningen opgekocht, die vervolgens gesplitst en/of verkamerd worden. Buurt/straatbewoners voelen zich door dergelijke ongewenste ontwikkelingen aangetast in hun woongenot. Zij krijgen immers hierdoor te maken met een geheel andere categorie bewoning als voorheen, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan. Daar waar eerst gezinnen woonden worden deze gesplitste of verkamerde panden verhuurd aan merendeels studenten of andere ‘tijdelijke’ bewoners.

Sinds medio 2015 houdt deze complexe materie de stad Maastricht en aldus onze raad keer op keer bezig. Het huidige beleid, waaronder de 40-40-40 regeling, maatwerkregeling en het afstandscriterium, dient dit jaar geëvalueerd te worden. 

Het vigerende beleid heeft in het overgrote deel van Maastricht een positieve uitwerking op buurten. Voor een aantal straten is dat jammer genoeg zeer zeker niet het geval. Het CDA maakt zich zorgen hierover, omdat de negatieve impact op het woongenot in dergelijke straten groot is.  

Wij willen dan ook het college dringend oproepen om op korte termijn hierover het gesprek aan te gaan, te bezien hoe dergelijke negatieve gevolgen voorkomen kunnen worden en oplossingen dienaangaande mee te nemen bij de evaluatie. Het behoud van de leefbaarheid en het woongenot dienen daarbij als uitgangspunten te gelden. Zorgen voor balans in de woonomgeving.

Op 10 maart jl. is door de Tweede Kamer een nieuwe wet (opkoopbescherming) goedgekeurd om de grondgebonden woningen te kunnen beschermen. Wij horen graag wanneer Maastricht met deze wet, wat nu onderdeel is geworden van de huisvestigingswet, aan de slag kan gaan en op welke wijze deze van invloed kan zijn op ons vigerend beleid en op welke termijn deze toepasbaar is/ wordt. 

Tot slot vragen wij het college van B&W dringend om adequaat te reageren op meldingen en klachten van bewoners en daar waar nodig ook daadwerkelijk over te gaan tot handhaving. 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Ervan uitgaande dat het college serieus aan de slag gaat met onze oproep tekent namens de fractie van CDA Maastricht,

Mat Brüll, Raadslid
Willy Quaaden, Burgerraadslid

Bekijk hier de vragen die we eerder hierover hebben gesteld: art. 47 vragen noodkreet Heerderweg – CDA Maastricht

Close