Skip links

Verbazing over consequentie afgewezen aanvraag coronasteunmaatregel. Oproep aan B&W; kom met een oplossing.

Eind januari mochten bloemisten een aanvraag doen voor buitenverkoop (onder voorwaarden). Bloemen Leliveld De Heeg diende een aanvraag in maar kreeg een negatief besluit. Geen buitenverkoop. Tot overmaat van ramp werd medegedeeld dat de zaak, die al vijfendertigjaar onderneemt in De Heeg, niet voldoet aan het bestemmingsplan. De bestemming detailhandel (bloemen) blijkt niet te liggen op het perceel Rijksweg 60. De gemeente wijst nu de huidige detailhandel activiteiten af met het gevolg dat de zaak op termijn mogelijk moet sluiten. Een triest vooruitzicht voor de ondernemer en de jarenlange invulling van het pand als bloemisterij aan de Rijksweg 60. Extra wrang is het dat juist de helpende hand van de gemeente om de coronacrisis door te komen resulteert in een mogelijke sluiting van de onderneming.

Dit voelt niet goed. Daarom hebben wij als CDA de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  1. Bent u het met ons eens dat de ontstane situatie een grote impact heeft op de ondernemer en haar onderneming?
  2. Bent u het met ons eens dat juist in deze tijd van corona het zeer wrang is dat een aanvraag van een coronasteunmaatregel resulteert in de mogelijke sluiting van de aanvragende onderneming?
  3. Waarom wijst u een bestemmingswijziging af?
  4. Is er geen mogelijkheid om binnen- dan wel buitenplans tot een oplossing te komen voor deze bij toeval ontdekte situatie?
  5. Kan het toepassen van de kruimelgevallenregeling (Bor) een uitkomst bieden? Voor onbepaalde dan wel bepaalde tijd (bijvoorbeeld voor tien of vijftienjaar).
  6. Bent u bereid met betrokkenen nogmaals in gesprek te gaan om te komen tot een oplossing?

Niels Peeters, fractievoorzitter CDA Maastricht

Leave a comment