Skip links

art. 47 vragen Toekomst La Bellettsa

Aan het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 1992 
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 30 april 2021

Betreft: art. 47 vragen Toekomst La Bellettsa

Geacht college,

Het mag u niet onbekend zijn dat er enige onrust is bij de gebruikers van het Multifunctioneel en ontmoetingscentrum La Bellettsa in Heugemerveld. Met name de senioren voelen zich niet gehoord met hun activiteit de koffie-inloop. Al jaren proberen zij binnen hun eigen buurt een toegankelijk onderdak te vinden voor alle deelnemers. Deze groep senioren is veelvuldig afhankelijk van scootmobielen en/ of rollators en hebben dus een toegang nodig zonder belemmeringen. Daar de toekomst van La Bellettsa onzeker is willen de eigenaren (Servatius en Gemeente) geen geld ter beschikking stellen voor het maken van een veilige brede toegang. Bovenstaande groep mensen zijn nu bezig met een inzamelingsactie c.q. crowdfunding om zelf een passende entree te kunnen realiseren voor de ouderen van de koffie-inloop. Vanuit de buurt vernamen wij dat La Bellettsa binnen afzienbare tijd gesloopt gaat worden en deze geld inzamelingsactie geen zin zou hebben.  Onze fractie vindt dat vreemd daar u op onze art. 47 vragen (gesteld op 3-12-2020) nog aangeeft dat sloop niet aan de orde zou zijn. Hierop heeft het CDA de volgende vragen;

  1. In welk stadium begeven zich de gesprekken tussen de buurt, gemeente en ontwikkelaars over de herontwikkeling van het Kardinaal van Rossumplein?
  2. Klopt het dat nu wel wordt gesproken over sloop van multifunctioneel centrum La Bellettsa?
  3. Indien bevestigend wordt gereageerd op vraag 2, wanneer staat dit te gebeuren?
  4. Op welk termijn verwacht u hierover duidelijkheid te kunnen geven naar de buurt en gebruikers van La Bellettsa?
  5. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de huidige gebruikers van La Bellettsa zeker zijn, al dan niet een nieuw onderdak, van een toegankelijke accommodatie in hun eigen buurt?

In afwachting van uw antwoord,

Mat Brüll, raadslid
Willy Quaaden, burgerraadslid

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht  

Leave a comment