Skip links

art. 47 vragen noodkreet Heerderweg

Geacht College,

Na de noodkreet te hebben gelezen over de Heerderweg is onze fractie in gesprek gegaan met deze bezorgde bewoners. Het woongenot aan de Heerderweg is door het huidige beleid woningsplitsing verder in de verdrukking gekomen. Door het huidige telsysteem dat verdere splitsing en/ of verkamering toestaat, wordt de samenstelling van de woonvoorraad in deze straat negatief beïnvloed en de vastgestelde normering fors overschreden.  Hierover heeft het CDA de volgende vragen;

 1. Kunt u ons de precieze definitie geven van kamerverhuur en woningsplitsing?
 2. Hoeveel woningen mogen in één straat aan elkaar gekoppeld zijn als zijnde gesplitst als studentenhuis?
 3. Bent u op de hoogte van de bijzondere situatie van de Heerderweg?
 4. Hoe verhoudt zich de telling kamerverhuur t.o.v. van woningsplitsing?
  1. Klopt het dat het appartementengebouw aan de Heerderweg met 46 aparte studio’s meetelt als één wooneenheid?
 5. Bent u met ons eens dat het huidige telsysteem voor deze straat negatieve gevolgen heeft gecreëerd voor de grondgebonden woningen?
 6. Wat is het percentage woningsplitsing totaal voor deze straat?
  1. Wat is het percentage woningsplitsing als u alleen de grondgebonden woningen meetelt?
 7. Zijn er bij u meerdere straten bekend met een vergelijkbare situatie, waarbij een appartementencomplex meegeteld wordt als één wooneenheid?
 8. Indien deze straten dusdanig negatief beïnvloed worden door het huidige ingesteld beleid, is hier dan maatwerk op in te stellen? 
  1. Op welk termijn zou het beleid of maatwerk hierop aangepast kunnen worden?

Bewoners hebben vermoedens dat er illegaal aanpassingen aan woningen worden aangebracht om aan de minimale eis van vloeroppervlakte te kunnen voldoen om te splitsen. Hierover maken zij zich grote zorgen.

 1. Waar wordt wel of geen rekening mee gehouden bij het afgeven van vergunning tot woningsplitsing in deze straat?
  1. Wordt er ook gekeken naar de originele staat van een woning?
 2. Worden er ook controles uitgevoerd op de afgegeven vergunning en zo ja, op welke onderdelen? 

Namens de fractie CDA Maastricht In afwachting van uw antwoord,

Mat Brüll, raadslid
Willy Quaaden, burgerraadslid  

Leave a comment