Skip links

Zorgen over toekomst en kwaliteit van zorg door de Mosae Zorggroep

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Mosae Zorggroep onder verscherpt toezicht gesteld. Dit in verband met tekortkomingen op de persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlening en het sturen op kwaliteit en veiligheid. Raadsleden Gea van Loo en Florence van der Heijden-Schaaf zijn kritisch. Daarom stelden zij de volgende art. 47 vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.
U kunt hier onze vragen vinden.

Leave a comment