Skip links

Vragen over toezichthouder zorgbad in het Geusseltbad.

Per brief is de CDA fractie geïnformeerd geworden over de verontwaardiging bij de gebruikers ( TSRM en HEIZ ) van het zorgbad in het Geusseltbad. Zonder aankondiging en overleg heeft de directie van Maastricht Sport de voorwaarden toezichthouder zorgbad veranderd die niet alleen bij de gebruikers maar ook onze fractie zorgen baat over de veiligheid. Dit omdat het zorgbad geen drenkelingdetectiesysteem heeft. Zoals in de brief is te lezen zijn er twee momenten geweest (gebruikersoverleg 16 april) en aanvraag reserveringen zorgbad (medio juni) waarop deze nieuwe regeling ter sprake had kunnen of moeten komen met de gebruikers ter voorbereiding op het nieuwe zwemseizoen dat 19 augustus aanstaande van start gaat. Ook is het nieuwe toezichtplan nog niet voorhanden waardoor de gebruikers zelf geen toetsing kunnen doen nog voor het nieuwe zwemseizoen start. Hierover heeft de CDA Maastricht de volgende vragen;

  1. Uit de brief van de gebruikers zorgbad blijkt dat er geen aankondiging en overleg is geweest over de nieuwe regeling toezichthouder zorgbad, waarom heeft u de gebruikers niet betrokken bij uw besluit?
  2. Uit het verleden is al vaker onvrede geweest over de communicatie over wijzigingen in het Geusseltbad, waarom heeft u toch voor de methode zonder wederhoor bij gebruikers gekozen?
  3. Waarom is de nieuwe regeling toezichthouder zorgbad zo kort voor start nieuw zwemseizoen en zonder nieuw toezichtplan gecommuniceerd?
  4. Bent u met het CDA eens dat een nieuwe regeling en toezichtplan in alle redelijkheid voorgelegd moet worden ter toetsing door gebruikers alvorens toe te passen?
  5. Wij hebben begrepen dat niet alle gebruikers deelnemen aan de groepslessen, er zijn gelijktijdig ook vrij-zwemmers in het zorgbad aanwezig. Hoe kunt u garanderen dat de “lesgever” ook goed toezicht kan houden op de vrij-zwemmers in het zorgbad?
  6. Wie draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het zorgbad?
  7. Wie is aansprakelijk als er toch een ongeval plaatsvindt in het zorgbad?
  8. Bent u bereid de nieuwe regeling toezichthouder zorgbad op te schorten totdat samen met de gebruikers een gepaste oplossing is gevonden?

In afwachting van uw antwoord,

Mat Brüll, gemeenteraadslid

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment