Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zorgen over droogliggende vijver Sportpark West en aandacht hengelsport

Jan janssen en Hassan Es-Sadki hebben vragen gesteld aan het college over Hengelsport visvijver Sportpark Maastricht-West en Geusselt.

Aan het college van burgemeester en wethouders Gemeente Maastricht

Maastricht, 23 oktober 2020

Betreft: art. 47 vragen Hengelsport visvijver Sportpark Maastricht-West en Geusselt

Door verscheidene oorzaken is de visvijver, behorende bij Sportpark West (aan de noordzijde van de Via Regia, Malberg), droog komen te staan. Omwonenden klagen over vervuiling van de vijver door o.a. zwerfvuil en dumping. Bovendien geeft de HSV Visstandverbetering Maas aan dat de vijver uitgebaggerd zou moeten worden om weer als visvijver gebruikt te kunnen worden. Hierover is reeds met de gemeente gesproken. De herstelmogelijkheden (o.a. aanleggen nieuwe leemlaag door de HSV) zijn bij de gemeente bekend. De wenselijkheid om een visvijver aan de westelijke zijde van de Maas te hebben / te behouden wordt door de HSV onderstreept. Het CDA heeft kennis genomen van uw RIB van 23 juli 2019.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Deelt het college de mening van het CDA dat de mogelijkheid voor het beoefenen van de hengelsport in de visvijver in Sportpark-West Malberg opnieuw mogelijk moet worden gezien het feit dat Maastricht-West geen mogelijkheid biedt voor het beoefenen van de hengelsport?
  2. Deelt het college de mening van het CDA dat de visvijver in Sportpark West Malberg geschoond en uitgebaggerd dient te worden? En zo ja, wanneer verwacht u deze werkzaamheden te gaan uitvoeren?
  3. Binnen welke termijn denkt het college de vijver te kunnen herstellen met onder andere een nieuwe leemlaag?

Bovendien constateert de HSV dat de waterstand van de Geusseltvijvers opnieuw dalende is. 

  1. Waardoor is de waterstand wederom stevig dalende in de Geusseltvijvers?
  2. Wat wordt ondernomen t.b.v. de hengelsport en onderwaterwereld om een gezonde waterstand te behouden in de Geusseltvijvers? 
  1. Het beoefenen van de hengelsport kent in Maastricht meerdere (facilitaire) problemen. Wat gaat u, eventueel in samenwerking met o.a de HSV, doen om de faciliteiten voor de hengelsport zo optimaal mogelijk te maken?

In afwachting van uw antwoord,

Jan Janssen, gemeenteraadslid 
Hassan Es-Sadki, burgerlid

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Close