Skip links

Wie school gebouwen betaalt, bepaalt mee over LVO

josephine_dols_knegteringHet heeft nogal wat losgemaakt in Maastricht. Het plan van LVO om het middelbaar onderwijs eens flink op de schop te nemen. Vorig jaar is er ook al stevig over gediscussieerd. Ik herinner me een levendig Sphinx debat waar geen spaan heel bleef van het voornemen om het onderwijs in drie domeinen te reorganiseren. Ouders, leerlingen, docenten, iedereen stond op zijn achterste benen. Het CDA Maastricht herkende zich in de belangrijkste kritiekpunten: de inperking van de keuzevrijheid en de grote afstand die veel kinderen straks moeten overbruggen.

LVO gaf toen aan goed te hebben geluisterd, het huiswerk over te doen én te zorgen voor een beter draagvlak. Wat is daarvan terecht gekomen? Niet veel, als je de kranten en sociale media van de afgelopen dagen er op naleest. Ook de gemeenteraad heeft inmiddels haar zegje gedaan. Afgezien van VVD en D66 die beweren ‘dat de raad hier niet over gaat’ vertolken alle partijen de gevoelens van de stad: dit plan kijkt vooral naar de portemonnee en niet naar het belang van het kind.

De komende weken zal LVO ongetwijfeld alles in het werk stellen om belanghebbenden alsnog te overtuigen. Ik vraag me af of dat nog gaat lukken. Een zinkende Titanic krijg je niet meer recht. Al heb je nog zulke mooie verhalen. Waar het CDA Maastricht nu vooral behoefte aan heeft, is duidelijkheid. Is dit de plan écht de enige optie? Of kunnen we tegemoet komen aan de terechte vragen van leerlingen en hun ouders.

Duidelijk is in ieder geval dat de raad met het plan dat er nu ligt, niet zal instemmen. Raadsfracties die zich verschuilen achter ‘wij gaan daar niet over’ hebben het mis. De raad betaalt de schoolgebouwen namens het volk. Het volk is tegen. Wie betaalt, bepaalt, dus goede volksvertegenwoordigers betalen dit plan van LVO niet!

Josephine Dols-Knegtering

Leave a comment