Skip links

Vragen Weelec BV

Op de voormalige locatie van Intratuin aan de Molensingel 4-6 is het bedrijf Weelec BV gevestigd.

Door bewoners van Heugem is een bezwaarschriftprocedure gestart  tegen de door het college aan Weelec BV op 15 september 2016 verleende omgevingsvergunning inzake het plaatsen van keerwanden op het buitenterrein voor de opslag van materialen en het veranderen van milieucategorie. Aanvraag onder nummer 16-2364WB.

 

Vertegenwoordigers van bezwaarmakers hebben hun bezwaren onlangs toegelicht aan onze fractie.

Afgaande op het verhaal van bezwaarmakers lijkt het erop dat Weelec BV in de praktijk andere en/of meer activiteiten verricht dan op grond van een in 2015 aan Weelec BV verleende omgevingsvergunning is toegestaan. Hierdoor is sprake van (toegenomen) geluidsoverlast voor omwonenden.

 

Naar aanleiding hiervan stellen wij de volgende vragen:

 

  1. (H)Erkent u de door bezwaarmakers geschetste situatie aan de Molensingel 4-6?

 

  1. Welke bedrijfsactiviteiten verricht Weelec BV daadwerkelijk in de praktijk?

 

  1. In welke milieucategorie valt het bedrijf Weelec BV op basis van de reële bedrijfsactiviteiten? Graag motiveren welke milieucategorie van toepassing is en welke milieucategorie toegestaan is op grond van het huidige bestemmingsplan.

 

  1. Zijn er door omwonenden klachten ingediend? Zo ja, hoeveel, in welke periode en waarop hebben de klachten betrekking?

 

Verder begrepen wij, dat op 20 januari a.s. een hoorzitting plaatsvindt ten overstaan van de bezwaarschriftcommissie. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van het advies van deze commissie en de door u te nemen beslissing op bezwaar.

 

In afwachting van uw antwoord

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de CDA fractie,

 

Peter Geelen, gemeenteraadslid, 0631920090

Mat Brüll, burgerraadslid

Leave a comment