Skip links

Onderzoek kentekentoegang

Naar aanleiding van de mogelijke keuzes die de gemeenteraad komend jaar gaat maken voor een autoluwe binnenstad graag aandacht voor het volgende.

In 1996 heeft uw Raad besloten tot invoering van het systeem van ‘pollers’ voor een selectieve toegang om zo verkeersluwe gebieden te creëren alsook om verkeerscongestie tegen te gaan. Dit om zo de toegang voor openbaar vervoer en voor hulpdiensten te waarborgen. Helaas, geven “pollers” nogal wat overlast en onduidelijkheid voor de automobilist en zijn er regelmatig aanrijdingen die gerepareerd moeten worden.

Op 25 februari 2014 heeft u antwoord gegeven op onze vragen over de inzinkbare paaltjes n.a.v. publicaties op www. Maastrichtdichtbij.nl. U gaf aan dat de economische levensduur van de paaltjes een levensduur hebben van 5 jaren. Ook gaf u aan dat alternatieven ter besluitvorming aan ons zou worden voorgelegd. Dit voorstel hebben wij tot op heden nog niet gezien.

Door het economisch herstel en de voortdurende populariteit van Maastricht ontstaat een toenemende druk op de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid van de stad. Wij zien niet alleen in de drukke periode (Magisch Maastricht) en tijdens de vele wegwerkzaamheden, dat het verkeer zoekende is in en rondom de binnenstad om een parkeerplaats te vinden, maar ook tijdens reguliere winkeltijden is de verkeersdruk op de stad alsmaar groeiende.  Dit heeft nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze kwetsbare binnenstad en haar bewoners. Daarnaast moeten de binnenstadbewoners door deze ontstane situatie vaak te lang wachten om gebruik te kunnen maken van hun eigen parkeerplek.

Gezien deze toenemende verkeersdruk verzoeken wij het college snelheid te maken met het toegezegde onderzoek naar alternatieve en eigentijdse vormen van selectieve toegang. Ga samen met www.maastrichtbereikbaar.nl kijken of u de inzinkbare paaltjes (pollers) kunt gaan vervangen door kentekentoegang. Definieer daarnaast een gebied  waar u dit systeem van kentekentoegang kunt gaan toepassen. Hierdoor kunnen wij onze stad, die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan, blijvend aantrekkelijk maken voor haar bezoekers om te bezoeken en kunnen wij huidige technische mogelijkheden benutten om de bezoekers uit te nodigen en te faciliteren met eigentijdse systemen.

De gemeente Delft heeft vanaf juni 2016 kentekentoegang ingevoerd en toegang kan daar alleen met een ontheffing en kentekenaanmelding. Dit voorkomt aanrijdschades  bij m.n. pollers (weggehaald) en is gebruiksvriendelijker en eenvoudiger. Iedereen met een ontheffing kan zo het gebied inrijden.

Om het autoluwe gebied in te mogen rijden heeft men een ontheffing nodig op het kenteken van het voertuig. Camera’s registreren het kenteken wanneer men het gebied inrijdt. Als men een ontheffing heeft kun je zorgeloos het autoluwe gebied inrijden. Heeft men geen ontheffing? Dan ontvangt men een boete.

Alle voertuigen met een kentekenplaat hebben een ontheffing nodig om de autoluwe binnenstad in te rijden. Dit geldt dus ook voor brommers en scooters. Fietsers en scootmobielen hoeven geen ontheffing aan te vragen.

 

Dagontheffing

Wilt men het autoluwe gebied inrijden om te laden of te lossen? Of wil men iemand ophalen of brengen die slecht ter been is? Dan kunt je online een gratis dagontheffing aanvragen. Dit kun je vooraf regelen, maar ook achteraf op dezelfde dag.

 

Vaste ontheffing

Woont men in het autoluwe gebied, heeft men hier een bedrijf of levert men producten aan winkels in het gebied? Dan kan men een vaste ontheffing aanvragen om toegang tot de autoluwe binnenstad te krijgen.

 

Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaande vragen te beantwoorden:

  1. Bent u het met het CDA eens dat wij de nog steeds terugkerende overlast van aangereden pollers moeten oplossen en deze op termijn moeten worden vervangen door eigentijdse systemen?

 

  1. Graag ontvangen wij een overzicht vanaf februari 2015 tot heden van het aantal aanrijdingen met de 7 pollers en het aantal reparaties en bijbehorende kosten?

 

  1. Graag vernemen wij hoe u uitvoering gaat geven aan het onderzoek naar alternatieve vormen van parkeer- en bereikbaarheidsgeleiding en met name hoe snel een onderzoek naar kentekentoegang opgestart kan worden?

 

  1. Wij verzoeken u de uitkomsten van dit onderzoek tijdig, in ieder geval tijdig voor de reguliere stads- en raadsrondes ter besluitvorming tot een mogelijke autoluwe binnenstad aan ons te doen toekomen?

 

  1. Aanvullend op deze maatregelen hebben wij ook al vaker gepleit voor een verdergaande invoering van P&R. Kunt u ons aangeven op welke termijn de uitbreidingen van P&R Zuid, West en Oost te verwachten zijn?

 

  1. Het verhogen van de tarieven van Arriva bij P&R Noord vinden wij een slecht voorbeeld om mensen te verleiden om gebruik te maken van deze voorziening. Wij hebben als CDA altijd gepleit voor 1 euro kaartjes, gaat u dit nog repareren en zoeken naar alternatieve geldbronnen?

 

  1. Wij begrijpen dat dit onderwerp kentekentoegang erg complex is en een goede voorbereiding vereist. Daarnaast zal het invoeren van dit nieuwe systeem ook tijd kosten, maar op termijn kunnen wij onze stad bereikbaar houden in de jaren 2020 en later. Laten wij samen kijken wat mogelijk is, doet u mee?

 

 

Namens CDA Maastricht

 

Peter Geelen, 0631920090

Vivianne Heijnen, fractievoorzitter

 

 

p.s. Ter verdere informatie doe ik u de volgende link toekomen: https://www.delft.nl/Inwoners/Bereikbaar_Delft/Kentekentoegang/Vragen_Kentekentoegang

 

Leave a comment