Skip links

Lobby voor komst grote EU-instelling naar Zuid-Limburg door Vivianne Heijnen

Als gevolg van het referendum over EU-lidmaatschap van 23 juni 2016 in het Verenigd Koninkrijk, zullen de daar gevestigde Europese agentschappen, het Europees geneesmiddelenagentschap (European Medicines Agency, EMA) en de Europese bankenautoriteit (European Banking Authority, EBA), op een andere plek in de EU gevestigd moeten worden.

De ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Buitenlandse Zaken, hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over hun voornemen om het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) naar Nederland te halen.

Aan de hand van onderstaande argumenten moet het mogelijk zijn om het kabinet er van te overtuigen dat wij in onze regio over (unieke) kwaliteiten beschikken die vestiging van een Europees agentschap, zoals het Europees Geneesmiddelenagentschap, mogelijk maken.

 

Bereikbaarheid:
In het Persbericht staat de zin: “Vanwege de noodzaak van goede internationale bereikbaarheid zal de vestigingslocatie van de EMA in de nabijheid van Schiphol liggen. Nederland heeft vele goede locaties, de uiteindelijke keuze daarvan zal afgestemd worden op de behoeften van de EMA”.

Deze zin staat echter niet in de Kamerbrief: Dat biedt perspectief.

Belangrijke vraag is dan ook welke locaties het kabinet op het oog heeft en of het op de hoogte is van de goede internationale bereikbaarheid van Maastricht en Zuid-Limburg (vliegveld, directe ICE verbinding via Luik naar Brussel en Keulen etc.) Het College van B&W zou dit actief onder de aandacht van de ministers kunnen brengen in samenwerking met partners uit de regio. De reisafstand naar Brussel en andere Europese steden als Luxemburg, Aken, Düsseldorf, Keulen en Luik, is daarnaast optimaal door de nabijheid van snelwegen.

 

Huisvesting:

De regio Zuid-Limburg heeft meerdere goede locaties waar (bijna per direct) het agentschap gehuisvest kan worden. Zo valt te denken aan Randwyck (met directe lijn naar ICE station Luik), maar ook aan kantoorlocaties in Parkstad met directe verbindingen naar Aken / Keulen en verder.

Ook voor het personeel heeft de regio voordelen zoals een ontspannen woningmarkt, zodat het vinden van goede woningen,  met nabijgelegen natuur- en recreatiemogelijkheden, optimaal is. Ook de euregionale ligging is een pré.

 

Nabijheid van hoge kennis en innovatie plus bedrijvigheid op vlak van medische technologie

In de regio Limburg is de beschikking over directe aansluiting met de Topsectoren Lifesciences- and Health en Agri- en Food via de Brightlands Campussen in Maastricht, Sittard-Geleen en Venlo alsook de Smart Services Campus in Heerlen. De nabijheid van de Chemelot Campus en de Health Campus garandeert dat kennis en innovatie direct ontsloten is.

De actieve aanwezigheid van bedrijven als Medtronic, DSM en Bayer zorgt voor een goede inbedding. Daarbij is ook de Universiteit Maastricht sterk betrokken bij de innovatie van medische toepassingen en de verbreding richting ‘regeneratieve geneeskunde’.

 

Internationale uitstraling     

 

Vanwege onze euregionale ligging, komt internationale samenwerking in onze regio heel natuurlijk. We hebben hoge kennis van culturele verscheidenheid en taal door onze internationale houding

Door de (historisch gegroeide) kennis binnen de stad en de provincie van de Waalse en Duitse buurregio’s is er in het gebied een grote taalvaardigheid. Ook komen er veel internationale studenten en expats naar de stad door de internationale houding van de Universiteit Maastricht en de aanwezigheid van (Europese) callcenters en andere bedrijven. Op deze wijze zijn er in de regio veel mensen die niet alleen Engels beheersen, maar ook Frans en Duits. De ervaring met het aantrekken van expats wordt versterkt door de aanwezigheid van een International Expat Office en de aanwezigheid van het United World College.

 

Samenhang met Europe Calling

De open houding richting Europa blijkt ook uit de activiteiten rondom Europe Calling, inclusief de ontvangst van jongeren en politieke partijen voor een open dialoog over de toekomst van de EU.

 

Namens de fractie van het CDA Maastricht kom ik daarom tot de volgende vragen.

 

  1. Deelt het gemeentebestuur de mening dat we in Limburg over unieke kwaliteiten beschikken die vestiging van een Europees agentschap mogelijk maken?
  2. Is het gemeentebestuur ook van mening dat het kabinet kansen mist door alleen de focus te leggen op de ‘bereikbaarheid’ van de regio rondom Schiphol, zonder daarbij te kijken naar de verdere mogelijkheden die binnen de driehoek Amsterdam – Brussel / Leuven – Keulen (met daarin centraal de regio Maastricht / Zuid-Limburg) liggen om Nederland als kandidaat zo optimaal mogelijk te positioneren?
  3. Is het gemeentebestuur bereid om samen met de provincie Limburg, de andere gemeenten in Zuid-Limburg alsook bedrijven, (kennis)instellingen en organisaties, het kabinet te vragen om bij de lobby voor het Europees Agentschap Geneesmiddelen nadrukkelijk te kijken naar de regio Maastricht / Zuid-Limburg ?

Met vriendelijke groet, namens de fractie van het CDA Maastricht,

Vivianne Heijnen

Fractievoorzitter CDA Maastricht

Leave a comment