Skip links

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst met Jeroen Lenaers

Door Willem Wolters

De jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA-Maastricht is altijd gezellig én informatief.  Het is de gelegenheid voor leden en belangstellenden om even terug te kijken en vooral te praten over waaraan onze stad in het komende jaar behoefte heeft.

In 2017 zijn de Tweede Kamer verkiezingen met onze eigen kandidaat Vivianne Heijnen, ons sterke geluid uit Zuid!, op de lijst. De Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 vragen al dit jaar veel aandacht. Namens het bestuur presenteerde Leon Kerkckhoffs een aanpak die zoveel mogelijk mensen bij het schrijven van het verkiezingsprogramma wil betrekken.  Dat gaat gebeuren via bijvoorbeeld CDA 50 in het voorjaar; nadere informatie volgt.

25 Jaar Verdrag van Maastricht is een uitstekende gelegenheid om te praten over de invloed van Europa op ons dagelijkse leven. Dingen die heel positief veranderd zijn, zaken die beter kunnen. Vivianne Heijnen, fractievoorzitter CDA in Maastricht,  en Jeroen Lenaers, lid van het Europese Parlement namens het CDA in Brussel, gingen met elkaar hierover in gesprek. Veel grensoverschrijdende onderwerpen passeerden de revue, zoals economie, sociale voorzieningen, veiligheid en transport. Beslissingen moeten genomen worden op het meest geschikte politieke niveau. Volgens het ‘subsidiariteitsprincipe’ moet Europa zich bezighouden met die zaken die niet op regionaal of nationaal niveau geregeld kunnen worden.

Waarom verloopt de besluitvorming over belangrijke zaken in Europa zo moeizaam? Vivianne en Jeroen gingen in op onderwerpen die in de Euregio (Tihange) en internationaal spelen. Het valt niet mee om met verschillende lidstaten tot overeenstemming te komen, laat staan als het om 28 landen gaat. Besluiten zijn niet af te dwingen. Vertrouwen opbouwen kost tijd. Dat vraagt veel geduld en energie, maar zo doen we dat in een Europa dat democratisch wil zijn en rekeningen wil houden met zijn vele culturen.  Dat is op de eerste plaats het werk van verantwoordelijke politici, maar ook een uitdaging van alle burgers. Te beginnen in de stad van 25 jaar Verdrag van Maastricht!

Leave a comment