Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vragen over het Theater aan het Vrijthof; samenwerkingen, management en de toekomst

Het Theater aan het Vrijthof bestaat dit jaar 25 jaar, net als verdrag van Maastricht. Een parallel die valt te trekken, is dat beiden aan vernieuwing toe lijken te zijn.

In het theater aan het Vrijthof is vier jaar geleden gekozen voor een nieuwe managementstructuur, meer passend bij de veranderingen in de cultuursector. Het theater zou slagvaardiger worden. De vraag is of dit inderdaad het geval is en op welke manier het stadsbestuur hier een bijdrage aan heeft geleverd. Wij begrepen dat er in het theater sinds een jaar een interim is en dat, de huidige directeur vertrekt.

1: Wat zijn de oorzaken van de wisselingen in de organisatie?

2: Hoe is het college betrokken bij de bedrijfsvoering?

 

3: Op welke wijze is het college betrokken bij het functioneren van de medewerkers?

 

4: Bent u van mening dat de gemeente meer op afstand moet staan van de organisatie-structuur van het Theater aan het Vrijthof? Of bent u van mening dat de gemeente juist een steviger regierol zou moeten bekleden?

 

5: Waarom is de gemeenteraad door de gemeentesecretaris op de hoogte gesteld van het vertrek van de directeur? Is dit niet de taak van het college?

6: Kunt u een overzicht opstellen van het aantal overleggen dat de afgelopen jaren tussen college en het management team van het theater aan het Vrijthof hebben plaatsgevonden?

7: Op basis van welke interne en externe onderzoeken heeft het college deze beslissingen genomen en zijn deze onderzoeken openbaar?

 

8: Voelt het college zich ervoor verantwoordelijk dat in een paar jaar tijd al een handvol directeuren aan het hoofd van het theater heeft gestaan?

 

9: Vindt het college dat het hoofd van het theater een van de boegbeelden van de stad moet zijn? En ook een gastheer/gastvrouw rol heeft voor de bezoekers van het theater?

Ondertussen floreert het theater van Heerlen en levert een wezenlijke en essentiële bijdrage aan de culturele lente.

Terwijl in Maastricht de bezoekersaantallen stabiel blijven, maakt Heerlen een groei door, mede door afgewogen breed toegankelijke en artistiek boeiende programmering.

 

10: Hoe geloofwaardig is het dat de bezoekerscijfers sinds 2012 toevallig steeds stabiel zijn? Betreft het aantal bezoekers enkel betalende bezoekers of zijn ook gratis bezoekers in deze aantallen meegenomen? 

Met het oog op het belang van het behoud van de Philharmonie Zuid-Nederland en Opera Zuid, zou een intensivering van de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal nu kunnen worden onderzocht.
11: Wat is volgens het college de waarde van het theater aan het Vrijthof voor de stad, de regio en de provincie?

 

12: Is het mogelijk om de kennis en expertise in theatermanagement die Heerlen heeft opgebouwd in te zetten voor groei en bloei theater aan het Vrijthof?

13: Is het mogelijk om te onderzoeken of er een intensieve culturele theatersamenwerking mogelijk is tussen het theater in Heerlen en het theater aan het Vrijthof?

Wij zien dat het theater van Heerlen na de verbouwing verder is gaan bloeien en groeien, mede dankzij de financiële bijdrage van het Gouvernement aan de provincie Limburg-zaal.

We begrijpen dat voor Maastricht een soortgelijk aanbod ligt van de provincie aan de stad.

Er bereiken ons signalen dat de opstelling van de gemeente Maastricht niet bijdraagt aan het snel realiseren van de benodigde financiering voor de verbouwing. Het geld bij de provincie ligt klaar, Maastricht krijgt de financieringsvoorwaarden niet geregeld.

14: Mogen wij van de wethouder weten hoe dit proces tot nu toe verlopen is en wat het college heeft gedaan om de benodigde gemeentelijke gelden te reserveren?

15: Wanneer denkt het college een oplossing voor dit probleem te hebben gevonden?
 

 

 

Close