Skip links

Vervolgvragen

CDA Maastricht en de Maastrichtse Volkspartij zijn zeer teleurgesteld in de antwoorden, die wij van wethouder Damsma namens uw college op 7 april 2017 mochten ontvangen.

 

Wij hebben u op 7 februari 2017 vragen gesteld over de problematiek rondom Lumière (kenmerknummer 2017-04374) .

 

Op 6 maart 2017 vernamen wij van wethouder Damsma, dat de beantwoording op onze vragen aanzienlijk langer zouden duren dan de gebruikelijke 4 weken. De motivatie voor die extra tijd voor beantwoording lag volgens uw brief in het feit, dat de beantwoording van de vragen meer tijd vergt omdat “het vele portefeuilles van het college van B&W raakt”.

Daar hadden wij geen problemen mee omdat de uitkomst voor oplossingen van de problematiek belangrijker was.

 

Op 7 april 2017 kregen wij echter namens uw college een kort, nietszeggend antwoord. Wij waren zeer teleurgesteld in de beantwoording van onze vragen. De mogelijkheden om op korte termijn knelpunten op te lossen, zagen wij in het geheel niet terug in uw beantwoording.

Ter illustratie: Op de vraag of de veiligheid en toegankelijkheid voor een rolstoelgebruiker bij Lumière in het geding is, geeft u als antwoord:

 

“Indien de bestratingsvorm van de huidige sleephelling alsnog als te hobbelig wordt ervaren, dan bestaat de mogelijkheid Lumière te bereiken via de zijde van de werfkelders van het Bassin.”

 

Dat is natuurlijk volstrekt geen serieuze oplossing.

 

Helemaal onaangenaam verrast waren wij, toen wij via de Stichting Samen Onbeperkt een brief ter hand kregen waarin een geheel ander beeld wordt geschetst. Terwijl wij wachtten op de antwoorden, is door de gemeente met de Stichting Samen Onbeperkt wel degelijk gesproken over serieuze oplossingen voor de toegankelijkheid en veiligheid.

 

Wij citeren uit de mail afkomstig van het secretariaat van Stichting Samen Onbeperkt. Hierin wordt verslag gedaan van het gesprek met de gemeente (d.d. 6 maart 2017):

 

“De toegang vanaf de Boschstraat is nu inderdaad een echte hobbelbaan. Daar wordt een ‘glad’ pad gemaakt met een breedte van 120 cm voor de rolstoelers ed.”

 

Het College heeft zich zeer ruim de tijd genomen voor de beantwoording van onze vragen. Dat kunnen wij begrijpen, omdat het een belangrijk onderwerp is. Wat wij volstrekt niet begrijpen is het verschil in antwoord dat wordt gegeven op de art. 48 vragen en wat wordt geantwoord aan de Stichting Samen Onbeperkt. Ook de nietszeggendheid van de antwoorden geeft te denken.

 

Wij willen het college vragen om dit keer alle informatie te verzamelen vanuit de ambtelijke organisatie en vervolgens zo snel mogelijk onze vragen opnieuw te beantwoorden.

 

Dit alles in het belang van de burgers die wij vertegenwoordigen.

 

In afwachting van uw antwoord

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de CDA en MV-fractie,

 

Peter Geelen, gemeenteraadslid, 0631920090

Jan Hoen, fractie MV en Peter Vrehen, burgerlid MV

Leave a comment