Skip links

Vragen over de verdeling gelden van het 75-jarig bevrijdingsfeest

Tot ons kwam het bericht dat gemeente Maastricht geld heeft ontvangen van de Provincie Limburg ter stimulering van festiviteiten voor de viering 75 jaar bevrijding september 2019. Maar ons bereiken ook berichten dat buurten in Maastricht extra aandacht schenken aan het 75-jarig bevrijdingsfeest. Echter lijkt het erop dat buurten niet kunnen meeliften op gelden welke door de provincie beschikbaar zijn gesteld om juist deze viering te stimuleren. Bijvoorbeeld Heugem, dat als eerste wijk van Maastricht werd bevrijd, geeft de nodige aandacht aan dat feit. Maar ook Nazareth schenkt extra aandacht aan dit feest. Beide buurten lijken, tevergeefs of niet wetende dat er stimuleringssubsidie is, geen gebruik te kunnen maken van deze subsidie. Daarover heeft CDA Maastricht de volgende vragen:

 1. Heeft de gemeente Maastricht van de Provincie Limburg een subsidie ontvangen ter stimulering van het feest 75 jaar bevrijding?
  1. Zo ja, hoe groot is deze subsidie?
 2. Heeft u actief buurten geïnformeerd en gestimuleerd het 75-jarig bevrijdingsfeest extra onder de aandacht te brengen?
  1. Zo ja, op welke manier?
  1. Zo nee, waarom niet?
 3. Zijn er moverende redenen waarom (participerende) buurten niet in aanmerking komen voor een bijdragen in hun eigen viering?
 4. Hoeveel aanvragen voor een bijdragen uit de buurten heeft u ontvangen?
  1. Hoeveel aanvragen zijn gehonoreerd of afgewezen?
 5. Kunnen de betreffende buurtinitiatieven alsnog aanspraak maken op subsidiegelden?
 6. Bent u met het CDA eens dat de gemeente juist buurten moet stimuleren dit soort vieringen extra onder de aandacht te brengen om de saamhorigheid in hun buurt te bevorderen?
 7. Ter vergelijking, kunt u aangeven hoe deze subsidie in andere gemeenten is toegewezen?

In afwachting van uw spoedige antwoord,

Mat Brüll, gemeenteraadslid

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment