Skip links

Vragen over de Moskeeschool Maastricht

Verontrustend hebben wij kennisgenomen van de onderzoeksresultaten en uitzending van NRC Handelsblad in samenwerking met Nieuwsuur over salafistische moskeescholen. Maastricht wordt hierin meermaals genoemd. Stichting As-Sunnah om precies te zijn. Wij hebben hun reactie op het eerdergenoemde onderzoek gelezen. De onzekerheid over de activiteiten blijft desondanks bestaan. Daarom de volgende vragen:

  1. Heeft de gemeente Maastricht kennisgenomen van de onderzoeksresultaten?
  2. De Stichting As-Sunnah, kwam al eerder in onderzoeken in 2015 en 2017 naar voren.

Is de stichting in dit kader bij u in beeld gebleven?

  1. Bent u in gesprek/ gaat u in gesprek met de Stichting As-Sunnah over de meest recente ontwikkelingen?
  2. In hoeverre is de radicaliseringsambtenaar hierbij betrokken?
  3. Bent u het met ons eens dat de gemeente moet voorkomen extreme weekendscholen, van welke stroming of religie dan ook, te faciliteren?
  4. As-Sunnah publiceert op hun mediakanalen dat lessen en activiteiten van de stichting plaatsvinden in Het Ruweel. Dit maakt dat (mogelijk) ongewenste activiteiten plaatsvinden in een gebouw dat eigendom is van de gemeente en tevens voor een groot deel door de gemeente wordt gefinancierd. Welke stappen gaat u hierin nemen?

De overgrote meerderheid van de moslimgemeenschap wil en heeft niets met het salafisme te maken. Vanuit de moslimgemeenschap is de vraag/ behoefte gekomen om te blijven uitleggen welke acties het college in samenwerking met de gemeenschap doet om te werken aan het uitbannen van radicale elementen binnen onze gemeente.

  1. Vandaar de vraag aan u om deze acties hier nogmaals op te tekenen en uit te leggen.

Laten wij deze vragen eindigen met te stellen dat wij vinden dat in Maastricht geen ruimte is voor gedachtegoed en gedragingen in welke vorm dan ook die zich keren tegen een vrije samenleving zoals de onze.

In afwachting van uw spoedige antwoord,

De gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment