Skip links

Vragen CDA Maastricht inzake Afbouw sportparkmanagement IBC

mat_brullGeacht College,

Graag vraagt CDA Maastricht uw aandacht over het volgende;

In de j.l. aangenomen sportnota 2020 Meer@bewegen is vastgesteld dat het sportparkmanagement haar activiteiten moet staken in sportpark Itteren. Het proces daartoe was al niet optimaal verlopen, gezien het verhaal van de inspreker IBC ( 2x ) en onze eigen constateringen. Na vaststelling van genoemde nota lijkt ook het vervolg en de uitvoering ook niet te verlopen zoals wordt verwoordt in de sportnota namelijk;       Afbouw sportparkmanagement zal gefaseerd en in overleg met de verenigingen plaatsvinden.

En daar zit het probleem; de vereniging IBC heeft een mail ontvangen dat de beëindiging al per 1-1-2014 wordt ingezet ondanks het verzoek van de club dit aan te houden tot einde seizoen juli 2014. In de beantwoording van wethouder Van Grootheest in de raadsvergadering van 21 mei  wordt aangegeven dat in ieder geval het sportparkmanagement wordt aangehouden tot het einde van seizoen 2014, citaat: WETHOUDER VAN GROOTHEEST: Voorzitter, zo staat het – in die zin – in de Sportnota. Wat ik  zeg is dat we in overleg met het UWC gaan om te kijken welke onderdelen op dit moment echt van  belang zijn om het hele seizoen door te voeren – zeg maar. We gaan ook kijken met welke onderdelen  we al eerder kunnen stoppen. Het sportparkmanagement is heel breed van opzet. Dat doen we in  overleg met de verenigingen. In ieder geval tot en met volgend seizoen (!!). Daarna moet het wel afgelopen  zijn. ( met UWC wordt IBC bedoeld, is later aan de club bevestigd.)

Met deze toezegging is IBC er vanuit gegaan dat de datum van beëindiging sportparkmanagement 1 juli 2014 zou zijn! Echter toen de club om een schriftelijke bevestiging vroeg bleek daaruit dat de wethouder bedoelde 1 januari en dat de club dus m.i.v. deze datum alles zelf zou moeten doen.

peter_corsiusOpnieuw heeft IBC om nadere toelichting gevraagd en weer als antwoord gekregen dat, met een verwijzing naar een overleg op 19 juni met o.a. Tony Maas, deze datum met hun besproken is. Echter, de aanwezigen van IBC hebben moeten vaststellen dat er in genoemde bijeenkomst geen sprake was overleg, maar dit besluit alleen is medegedeeld!!!

De uitspraak van de wethouder wordt gelezen als een toezegging, dat als die onderdelen die van belang zijn niet uitgevoerd kunnen worden en de continuïteit van IBC in gevaar komt, waarbij zelfs opheffing niet wordt uitgesloten, het sportparkmanagement tot uiterlijk 1 juli 2014 kan duren. Gezien het boven vermelde citaat waarin de wethouder toezegt, te kijken welke onderdelen van belang zijn om het hele seizoen door te voeren (………..) tot en met volgend seizoen, is het CDA Maastricht van mening dat op deze toezegging door IBC een beroep kan worden gedaan.

CDA Maastricht heeft hierop de volgende vragen;

 

  1. Wat zijn uw beweegredenen om af te wijken van uw gegeven toezegging?
  2. Waarom wijkt u af van de in de sportnota vastgesteld afspraak   “Afbouw sportparkmanagement zal gefaseerd en in overleg met de verenigingen plaatsvinden”?
  3. Bent u met het CDA eens dat je als gemeente niet betrouwbaar overkomt als u het een zegt en het andere in uitvoering brengt?
  4. Kunt van vrijwilligers verwachten nu binnen deze korte tijd dit wegvallen op te lossen terwijl zij dachten meer tijd te hebben?
  5. Welke alternatieven heeft u voor IBC bij onvoldoende opvang ter vervanging van deze betaalde krachten?
  6. Laat u, door deze vroegtijdige beëindiging van het sportparkmanagement in Itteren, het er op aan komen tot een opheffing van IBC?
  7. Graag ontvangen wij de verslaglegging van de overleg momenten en de  gezamenlijk gemaakte afspraken iz afbouw sportparkmanagement bij sportpark Itteren.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie,

Mat Brüll, Burger-niet-raadslid

Peter Corsius, raadslid

 

Leave a comment