Skip links

CDA Maastricht houdt wethouder aan toezegging afbouw sportparkmanagement

mat_brullHet CDA Maastricht heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente schriftelijk vragen gesteld over het verloop van de afbouw van het sportparkmanagement, nu blijkt dat de uitvoering niet volgens afspraak verloopt.

In de eerder aangenomen ‘sportnota 2020 Meer@bewegen’ is vastgesteld dat het sportparkmanagement haar activiteiten moet staken in sportpark Itteren. De Christendemocraten hebben uit eigen bevindingen geconstateerd dat dit proces niet optimaal is verlopen. De partij wijst daarbij onder meer naar het verhaal van de inspreker IBC (2x). Na vaststelling van genoemde nota lijken ook het vervolg en de uitvoering niet te verlopen zoals wordt verwoordt in de sportnota namelijk; Afbouw sportparkmanagement zal gefaseerd en in overleg met de verenigingen plaatsvinden.

Volgens het CDA Maastricht wringt juist daar de schoen; de vereniging IBC heeft een mail ontvangen dat de beëindiging al per 1-1-2014 wordt ingezet, ondanks het verzoek van de club het sportparkmanagement aan te houden tot einde juli 2014. In de beantwoording door wethouder Van Grootheest in de raadsvergadering van 21 mei  wordt aangegeven dat in ieder geval het sportparkmanagement wordt aangehouden tot het einde van seizoen 2014, getuige het volgende citaat afkomstig van WETHOUDER VAN GROOTHEEST: “Voorzitter”, zo staat het – in die zin – in de Sportnota. “Wat ik  zeg is dat we in overleg met het UWC gaan om te kijken welke onderdelen op dit moment echt van  belang zijn om het hele seizoen door te voeren – zeg maar. We gaan ook kijken met welke onderdelen  we al eerder kunnen stoppen. Het sportparkmanagement is heel breed van opzet. Dat doen we in  overleg met de verenigingen. In ieder geval tot en met volgend seizoen (!!). Daarna moet het wel afgelopen  zijn.”  (met UWC wordt IBC bedoeld, zo is later aan de club bevestigd.)

Met deze toezegging is IBC er vanuit gegaan dat de datum van beëindiging van het sportparkmanagement 1 juli 2014 zou zijn. Echter, toen de club om een schriftelijke bevestiging, vroeg bleek daaruit dat de wethouder bedoelde 1 januari en dat de club dus m.i.v. deze datum alles zelf zou moeten doen.

peter_corsiusOpnieuw heeft IBC om nadere toelichting gevraagd en weer als antwoord gekregen dat, met een verwijzing naar een overleg op 19 juni met o.a. Tony Maas, deze datum met hun besproken is. Echter, de aanwezigen van IBC hebben moeten vaststellen dat er in genoemde bijeenkomst geen sprake was overleg, maar dit besluit alleen is medegedeeld.

De uitspraak van de wethouder wordt gelezen als een toezegging, dat als die onderdelen die van belang zijn niet uitgevoerd kunnen worden en de continuïteit van IBC in gevaar komt, waarbij zelfs opheffing niet wordt uitgesloten, het sportparkmanagement tot uiterlijk 1 juli 2014 kan duren. Gezien het boven vermelde citaat waarin de wethouder toezegt, “te kijken welke onderdelen van belang zijn om het hele seizoen door te voeren (………..) tot en met volgend seizoen”, is het CDA Maastricht van mening dat op deze toezegging door IBC een beroep kan worden gedaan.

De partij heeft op die reden, bij monde van raadslid Peter Corisus en burger-niet-raadslid Mat Brüll de volgende artikel 39-vragen gesteld:

  1. Wat zijn uw beweegredenen om af te wijken van uw gegeven toezegging?
  2. Waarom wijkt u af van de in de sportnota vastgesteld afspraak   “Afbouw sportparkmanagement zal gefaseerd en in overleg met de verenigingen plaatsvinden”?
  3. Bent u met het CDA eens dat je als gemeente niet betrouwbaar overkomt als u het een zegt en het andere in uitvoering brengt?
  4. Kunt van vrijwilligers verwachten nu binnen deze korte tijd dit wegvallen op te lossen terwijl zij dachten meer tijd te hebben?
  5. Welke alternatieven heeft u voor IBC bij onvoldoende opvang ter vervanging van deze betaalde krachten?
  6. Laat u, door deze vroegtijdige beëindiging van het sportparkmanagement in Itteren, het er op aan komen tot een opheffing van IBC?
  7. Graag ontvangen wij de verslaglegging van de overleg momenten en de  gezamenlijk gemaakte afspraken iz afbouw sportparkmanagement bij sportpark Itteren.

Leave a comment