Skip links

Vragen CDA Maastricht na weigering dug-outs voor jong MVV

De jeugd van MVV traint inmiddels op het sportcomplex hoeve Rome in Limmel. Ook worden daar wedstrijden georganiseerd waar o.a. landelijke voetbalclubs, zoals PSV en Feyenoord op bezoek komen. Bij één van de velden zijn geen dug-outs aanwezig. Het CDA Maastricht vindt dit geen wenselijke situatie en de partij hecht er dan ook veel waarde aan om hier een oplossing voor te vinden.

Volgens de Christendemocraten hebben vrijwilligers van MVV al contact opgenomen met wethouder Van Grootheest (sport) en dhr. Bokting, directeur Maastricht Sport, om een oplossing te zoeken. Zij hebben de gemeente gevraagd om twee dug-outs uit de opslag van de gemeente te mogen gebruiken. De vrijwilligers zouden hebben aangeboden om zelf de dug-outs op hun juiste plek te zetten: volgens het CDA Maastricht is dat participatie en zelfbeheer ten top!
In een reactie heeft de gemeente laten weten de twee dug-outs niet beschikbaar te willen stellen, deels omdat dit een precedentwerking zou kunnen hebben en deels omdat de clubs al genoeg geholpen zouden zijn. Het CDA Maastricht betreurt deze houding, daar dit verzoek juist aansluit op wat in de sportnota 2020 Maastricht@bewegen wordt uitgedragen. In de sportnota wordt gesteld dat de gemeente een faciliterende rol richting sportverenigingen wil hebben. Het voorbeeld met het niet beschikbaar stellen van de dug-outs is geenszins wat het CDA Maastricht via de sportnota heeft willen vaststellen en uitdragen.

 

De fractie van de Christendemocraten wil daarom van het college weten waar zij mee bezig is, middels onderstaande artikel 39-vragen. De vragen zijn namens het CDA Maastricht gesteld door fractievoorzitter Vivianne Heijnen, raadslid Peter Corsius en burger-niet-raadslid Mat Brüll.

 

Het stimuleren van Sport onder de Maastrichtse jeugd is een belangrijk thema.  Daarnaast zijn er vele vrijwilligers dag in dag uit bezig om de sportieve bal te laten rollen. Er mag wat het CDA Maastricht betreft dan ook een constructieve houding van de gemeente worden verwacht.

 

De door het CDA Maastricht gestelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht:

 

1: klopt het dat er contact is gezocht met de gemeente Maastricht over het hergebruik van twee dug-outs die in de opslag staan?

2: Waarom kiest U ervoor om opgeslagen dug-outs compleet nutteloos in de loods te laten staan in plaats van ze beschikbaar te stellen?

3: Kunt u aangeven in hoeverre u constructief heeft meegedacht in bovenstaande casus?

4: Kunt u aangeven op welke manier u voornemens bent om constructief mee te denken indien sportverenigingen zich melden bij de gemeente?

5: hoe verhoudt zich Uw opstelling in dit specifieke geval tot uw doelstelling om de sportverenigingen te faciliteren, zoals beschreven in de sportnota?

 

 

Leave a comment