Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vragen CDA Maastricht en MV over budgetoverschrijding ‘200 jaar Koninkrijk’

CDA Maastricht en de Maastrichtse Volkspartij willen van het college van burgemeester en wethouders weten welk bedrag de gemeente heeft uitgegeven aan de viering van ‘200 jaar Koninkrijk’. De partijen hebben daartoe gezamenlijk een brief opgesteld met daarin de vraag hoe de originele begroting er uit zag en wat de uiteindelijke kosten waren. Ook vragen zij in de brief om een specifieke per begrotingspost van de originele begroting en de uiteindelijke kosten.

Fractieleiders Vivianne Heijnen (CDA Maastricht) en Jan Hoen (MV) stellen de vragen naar aanleiding van berichtgeving in Dagblad de Limburger. Daar stond dat het feest ruim twee keer zoveel kostte dan de begrootte 100.000 euro. Heijnen en Hoen stellen verder in hun brief dat zij er waarde aan hechten dat de kostenramingen van projecten in Maastricht reëel dienen te zijn. Ongeacht de grootte van het project.

De brief met vragen van CDA Maastricht en MV aan het college:

Geacht college,

Enige tijd geleden heeft in Maastricht een zeer succesvolle viering van 200 jaar Koninkrijk plaatsgevonden.

Voor de viering was een gemeentelijk budget gereserveerd. Naar nu blijkt zijn de kosten voor de stad uiteindelijk twee keer hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd.

Indien er projecten in Maastricht zijn, van welke omvang dan ook, is het van groot belang dat de kostenramingen reëel zijn. Om inzicht te krijgen op de vraag hoe reëel de raming van de kosten was, willen de fracties van het CDA en MV graag antwoord op de volgende vragen:

Hoe zag de originele begroting eruit?
Wat waren de uiteindelijke kosten?
Graag zouden wij van de originele begroting, alsook van de uiteindelijke kosten, een specificatie per begrotingspost ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Vivianne Heijnen, fractievoorzitter CDA Maastricht
Jan Hoen, fractievoorzitter MV

Gerelateerd:

CDA en Maastrichtse Volkspartij willen duidelijkheid over budgetoverschrijding ‘200 jaar Koninkrijk’ (Maastricht Dichtbij)

Viering Koninkrijk twee keer zo duur (Dagblad de Limburger)

Close