Skip links

MV en CDA: oproep aan college om alsnog gehoor te geven aan breed gesteunde motie ‘Magisch Maastricht’

vivianne_heijnen
Namens het CDA Maastricht is de motie ondertekend door fractievoorzitter Vivianne Heijnen

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli heeft de MV-fractie samen met de CDA-fractie een motie ingediend met het verzoek aan het college snel in overleg te gaan met BV Limburg inzake plan Kerstmarkt tijdens Magisch Maastricht. De bedoeling is om snel een kwalitatieve nieuwe start te maken. Daarnaast heeft de gemeenteraad meermaals aangegeven de organisatie van Magisch Maastricht kostenneutraal te laten plaatsvinden op termijn. De motie is, na uitdrukkelijke toezeggingen van wethouder Aarts vóór de zomer nog aan tafel te gaan met BV Limburg, niet in stemming gebracht.

Volgens een artikel op Maastricht dichtbij, heeft BV Limburg contact gezocht met het college en gevraagd het overleg nog vóór augustus 2014 te laten plaats vinden. Teleurgesteld zijn zij, zo lezen wij in een artikel van Maastricht dichtbij van 29 juli, dat de afspraak pas in augustus zou plaats vinden.

MV en CDA hebben daarom, bij monde van fractievoorzitters Jan Hoen en Vivianne Heijnen een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Hoen en Heijnen willen onder meer weten van de wethouder waarom hij geen gehoor geeft aan een door de meerderheid van de gemeenteraad gesteunde oproep.

De vragen zoals die door MV en CDA zijn gesteld:

  • 1: Heeft uw college kennis genomen van de publicatie op Maastricht Dichtbij van 29 juli met als kop: bv Limburg woedend over tegenwerking inzake Kerstmarkt?
  • 2: waarom geeft het college geen gehoor aan de door een meerderheid van de Raad gesteunde oproep om snel tot een gesprek te komen met de 50 leden tellende organisatie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de culturele sector?
  • 3; wat is de reden dat het college en medewerkers niet snel handelen om een gesprek aan te gaan?
  • 4: is er bij het College begrip voor dat BV Limburg tijdig het gesprek aan wil gaan om nog mogelijk bij de editie van 2014/2015 betrokken te kunnen zijn?

Leave a comment