Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Strengere regels woningsplitsing in Limmel nog niet geregeld

Veel bewoners in het geplaagde Limmel weten zich geen raad meer. Links, rechts, aan de overkant: overal studentenwoningen, studentenwoningen en nog eens studentenwoningen. Op16 juni jl. is de door het CDA Maastricht ingediende motie over woningsplitsing in Limmel met een ruime meerderheid door de gemeenteraad aangenomen: van ja mits naar nee tenzij.

Helaas kreeg de fractie signalen uit Limmel, waaruit bleek dat er nog steeds woningen worden gesplitst. Daarom heeft de fractie vragen aan het college gesteld:

onze vragen aan de wethouder in de raadscommissie stadsontwikkeling leveren voor de bewoners onthutsende antwoorden op.

  • Wat is de stand van zaken in de uitvoering van de motie?
  • Worden er nog steeds vergunningen verleend?
  • Kunnen nieuwe aanvragen geblokkeerd worden?

Nu, 3 maanden later, blijkt de realiteit weerbarstiger. Volgens het college betekent het uitvoeren van de motie óók een aanpassing van de verordening en daar zitten nogal wat juridische haken en ogen aan. De ambtenaren zijn er nog niet uit en pas nadat het college een besluit heeft genomen en dit besluit is gepubliceerd treedt de wijziging in werking.

Tot die tijd zitten de bewoners met de gebakken peren. Want huisjesmelkers kopen vrolijk woningen op en dienen aanvragen in om de woningen te splitsen, de  gemeente kan slechts toetsen op het huidige beleid.

De leefbaarheid van de kleinste wijk van Maastricht komt meer en meer onder druk te staan zeker nu de raad lijkt te gaan instemmen met de huisvesting van 600 asielzoekers, eveneens in Limmel.

Tja wat moet je dan als jong gezin? Je huis verkopen dat al onder water staat? Aan wie? Huisjesmelkers zullen het niet meer kopen als het nieuwe beleid er is en andere mensen bedenken zich wel twee keer voordat ze een woning kopen te midden van overwegend studentenwoningen. Een duivels dilemma.

De wethouder heeft toegezegd met de bewoners te gaan praten. Hij moet er toch zijn, er ligt nog meer op het bordje van Limmel.

Mat Brüll en Nol Beckers

Burger-niet-raadsleden CDA Maastricht

Close