Skip links

Voordracht kandidaten Provinciale Statenverkiezingen 2015

kandidaten_ps_2015Beste leden van de CDA-afdeling Maastricht,

Op maandag 8 september jl. ontvingen wij als bestuur het verzoek van CDA Limburg om als afdeling Maastricht kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015 aan te geven.

We zijn verheugd 2 personen uit ons midden bereid te hebben gevonden om zich te kandideren. Het zijn Josephine Dols en Roxanne van Wunnik. Dat betekent wel dat ze nog door de Selectiecommissie van CDA Limburg moeten worden beoordeeld.

We hadden als bestuur graag deze kandidatuur met u in een ALV willen bespreken. Echter, de uiterste termijn voor aanmelding van Josephine en Roxanne is 3 oktober a.s.. Dat is erg kort dag om een ALV goed voor te bereiden. Vandaar dat wij u schriftelijk over deze kandidatuur informeren.

Mocht nog suggesties of opmerkingen over deze voordracht hebben dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de CDA-afdeling Maastricht,

Hanno Hage           Willem Wolters
Voorzitter                Secretaris

Leave a comment