Skip links

Open brief: vlottrekken duurzaam energiebeleid en transitie maatschappelijk denken

Geacht college,

Het is stil in de politieke ‘Maastrichtse arena’ als we kijken naar de agenda en voorstellen van het college m.b.t. duurzaamheid in brede zin van het woord.

De gemeente Maastricht was in voorgaande jaren, in een aantal grote projecten zoals het DECL voor verduurzaming van de energievoorziening actief. Helaas zijn geen of weinig van deze projecten gerealiseerd en is er in 2013/2014 geen voor ons zichtbare voortgang gemaakt met de voorbereiding van verdere plannen.

Er ligt op dit moment geen planning voor om onze duurzaamheid weer op de politieke agenda te krijgen en onduidelijk is welke schaalvergroting in Limburg wordt nagestreefd. Wij wachten nog steeds op de voortgang, afwikkeling of evaluatie van deze inspanningen van de gemeente om te komen tot een energie- of CO2 -neutrale stad in 2030.

Inmiddels is een voorstudie door ICIS en platform Cool neergelegd evenals een dynamische routekaart. Dit platform zou met een tijdpad komen maar ook hier is het wederom muisstil.

Het college heeft vorig jaar aangegeven dat er Europese subsidiekansen zijn om onze ambitie te kunnen halen. Er is nog geen duidelijkheid of de 800.000 en de 300.000 euro van Essent ingezet kunnen worden om als cofinanciering te dienen. Er is nog geen klimaatplan van deze coalitie voorgelegd evenals het toegezegde plan van aanpak m.b.t. bewustwordingsprocessen rondom het thema luchtkwaliteit. Daarnaast is het onduidelijk hoe het staat met de toezegging van 17-12-2012 over het opstellen en ontwikkelen van een Warmteplan voor Maastricht door het college.

Verduurzaming van de energievoorziening is van groot belang voor onze stad en haar burgers. De industrie, bouwcorporaties, grote projecten zoals A2, Noorderbrug, Belvedère, PDV en mobiliteit hebben kansen nodig om voortgang te boeken.

Maastricht heeft kansen op het gebied van verduurzaming, zoals verduurzaming van bestaande en nieuwe gebouwen en het snel voorzien van gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen. Bijstelling van het energiebeleid zowel als de uitvoering daarvan is geboden.

Wij vragen het college:
-het Maastrichtse energieakkoord op korte termijn aan de commissie te presenteren en uitvoeringsafspraken betreffende duurzaamheid voor de toekomst te presenteren;
-De aanbevelingen van Platform Cool en de voortgang van beleid zichtbaar te maken in de agenda van de commissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit en/of gemeenteraad;
-Vanuit de gemeenteraad een werkgroep toe te voegen aan platform Cool om samenwerking vorm te geven en het toegezegde burgerpannel in te richten;

Graag wil het CDA Maastricht weten waar wij aan toe zijn en/of wij onze ambitie voor klimaatneutrale gemeente 2015 en klimaatneutrale stad van 2030 moeten bijstellen?

In afwachting van een spoedige reactie, verblijven we met vriendelijke groet,

Peter Geelen
Fractielid namens het CDA Maastricht

Meer over Peter Geelen.

Leave a comment