Skip links

Vivianne Heijnen voor de derde maal op rij verkozen tot lijsttrekker van het CDA Maastricht

Tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering in Harmoniezaal Heer, werd Vivianne Heijnen voor de derde maal op rij tot lijsttrekker van het CDA Maastricht verkozen. De locoburgemeester en CDA-wethouder economie, regionalisering, wonen én sociale innovatie is blij met de massale steun van haar partij voor de verkiezingen in maart 2022.

De herkozen lijsttrekker vertelde enthousiast wat het CDA in deze raadsperiode heeft bereikt.

“De afgelopen jaren hebben we vanuit de coalitie een belangrijke bijdrage geleverd aan een sociaal, ondernemend en saamhorig Maastricht. Dat werd vertaald in verschillende succesvolle projecten zoals de ondersteuning van ondernemers in corona-tijd en het verstevigen van de regionale kenniseconomie. In de wijken en voor de verenigingen zijn ook vele projecten ontplooid.”

Maar het CDA wil vooral vooruitkijken en “aon de geng” blijven voor Maastricht, we moeten “met elkaar en voor elkaar, samen het Maastricht van morgen verder invullen” zoals ze het meermaals verwoordde. Want er staan de stad Maastricht en haar inwoners grote uitdagingen te wachten. “In September gaan we van start met de burgerbegroting. Er is een begin gemaakt met het “in control” komen van het sociaal domein, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen rekenen op goede kwaliteit van zorg en ondersteuning.”

[tekst gaat verder onder de foto]

De stad blijft in beweging en daar zullen de inwoners van profiteren. “De ambities op woongebied zijn vastgesteld en de komende jaren zullen in de stad duizenden woningen worden toegevoegd, waarbij de focus ligt op betaalbaarheid en bij groepen die nu bekneld zitten in de woningmarkt.”

Na de zomer wil Vivianne Heijnen samen met het bestuur en de leden het verkiezingsprogramma presenteren. Samen met de vele CDA-leden en sympathisanten wil ze zich inzetten voor een stad waar we allemaal trots op mogen zijn. Het CDA is een brede volkspartij die mensen van alle leeftijden en uit alle buurten wil vertegenwoordigen. De lijst met kandidaat-raadsleden die binnenkort zal worden opgesteld zal dit aantonen.

“Er is nog veel te doen en ik kijk ernaar uit samen met de fractie, leden en vrijwilligers op pad te gaan om onze idealen uit te dragen” aldus Vivianne Heijnen want; “er gaat als het aan ons ligt de komende jaren nog väöl gebäöre!”

Ger Stallenberg, voorzitter van de Maastrichtse CDA afdeling, is blij dat Vivianne wederom bereid is gevonden het lijsttrekkerschap op zich te nemen. “Met Vivianne hebben we zonder meer een ervaren politica als boegbeeld, die ook als wethouder heeft laten zien waar zij voor staat en het vertrouwen van veel Maastrichtenaren heeft weten te winnen” aldus de voorzitter.

Leave a comment