Skip links

Nol Beckers beëdigd als burgerraadslid

Nol Beckers is beëdigd als burgerraadslid.

Nol is geen onbekende voor politiek Maastricht. Hij heeft vele jaren zowel bestuursfuncties alsook het burgerraadslidmaatschap vervult voor CDA Maastricht. Het afgelopen anderhalf jaar heeft hij het fractiebestuur ondersteund. Nol is naast zijn politieke werkzaamheden zelfstandig ondernemer (Lijstenmakerij en antiquariaat) en is actief als lid van het Waterschap Limburg, voorzitter van stichting Bibihuizen en speelt bij Sous Bras Band Tête de Veau.

In zijn nieuwe rol zal Nol namens de CDA-fractie zich gaan bezighouden met de portefeuille: Economie, Verkeer, Vervoer & Waterstaat en Volksgezondheid & Milieu.

Wij wensen Nol veel wijsheid en succes toe in zijn nieuwe rol als burgerraadslid.

Leave a comment