Skip links

Vervolgvragen inzake speeltoestellen in de wijk

Tot onze grote ontsteltenis is vandaag ( 22-8-2019 ) een begin gemaakt met het verwijderen van de speeltoestellen in Nazareth-Noord. Het bevreemdt ons dat deze werkzaamheden toch zijn begonnen terwijl er nog onbeantwoorde art. 47 vragen liggen over dit onderwerp die 17-7-2019 door het CDA zijn ingediend. Waarop een uitstel van beantwoording is gekomen tot medio september. Eerder gestelde persvragen met vergelijkbare strekking zijn wel op korte termijn beantwoord ( 2-8-2019 ). Voor het raadswerk dien je als raadsleden te wachten op antwoorden op gestelde art. 47 vragen alvorens te kunnen beoordelen of eventuele vervolgstappen/ uitwerking initiatieven nodig zijn.

Hierop heeft het CDA de volgende aanvullende vragen;

  1. Waarom zijn er wel persvragen met gelijke strekking beantwoord en de art. 47 vragen (2019.21488) niet?
  2. In de beantwoording aan de pers is aangegeven dat het gemeentelijk budget toereikend is voor onderhoud van alle bestaande speelvoorzieningen (incl. speeltoestel Nazareth Noord). In de bewonersbrief van 1 juli 2019 wordt echter gesproken over een beperkt gemeentelijk budget waardoor het speeltoestel niet wordt vervangen dan wel wordt gerepareerd. Graag uitleg over deze tegenstrijdigheid.
  3. Waarom is de gemeente toch overgegaan tot het verwijderen van het toestel?

Wordt hierbij geen rekening gehouden met lopende (beleids)vragen vanuit de gemeenteraad?

  • Waarom heeft het college van B&W besloten om met de voorstellen die in de art. 47 vragen van 18-7-2019 zijn gegeven, o.a. vormen van burgerparticipatie, niets te doen?

In afwachting van uw spoedige antwoord,

Mat Brüll, gemeenteraadslid

Namens de gemeenteraadsfractie van CDA Maastricht

Leave a comment