Skip links

Verslag gesprek Provincie

Vanmorgen heeft een delegatie van de CDA fractie Maastricht in het Gouvernement een goed gesprek gehad met de Provincie Limburg over de nieuwe OV dienstregeling. Hierin is uitvoerig gesproken over de opzet van een vraag gerichte consessie die uiteindelijk geleid heeft tot de huidige nieuwe dienstregeling. Een nieuwe dienstregeling die voor sommige wijken en burgers in Maastricht ingrijpende gevolgen heeft zo blijkt uit het aantal reacties, dat de fractie CDA Maastricht heeft ontvangen.

Uit alle ontvangen reacties zijn vanmorgen diverse aandachtspunten besproken zoals: het wegvallen van de bushaltes, de afstand tussen de bushaltes van 500 meter naar 800/1000 meter, geen bus meer op de Dorpstraat Heer en Cortenstraat Heer, Pottenberg en de OV lijntaxi, bereikbaarheid AZM, Wyckerpoort Noord waar geen busverbinding meer is, Old Hickoryplein, Boschpoort en de OV lijntaxi, lange reistijden, geen rechtstreekse verbinding vanuit Borgharen naar het centrum en de aansluiting van de dienstregeling Arriva op NS.

De Provincie Limburg erkent dat binnen de nieuwe diensregeling nog knelpunten zitten, maar geeft ook aan dat aan een aantal klachten niets te doen is. Men is op dit moment bezig met een evaluatieproces in partnerschap met Arriva, hierin is ook de communicatie een groot aandachtspunt. Alle ontvangen reacties zullen hierin worden meegenomen. In maart worden nieuwe vervoerskundige beslissingen genomen en kunnen eventuele aanpassingen in juni worden doorgevoerd. Sinds 11 december 2016 zijn sterabonnementen niet meer geldig voor reizen met de trein in Zuid-Limburg. Voor een kleine groep reizigers heeft dit financieel nadelige gevolgen. Deze reizigers kunnen aanspraak maken op een overgangsregeling, voor meer informatie neem contact op met Arriva of de Provincie Limburg.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of klachten over de nieuwe dienstregeling, de nieuwe bussen en treinen, het centrum – halte vervoer of aankomsttijd of route van uw bus of trein?

Meld deze dan bij:

Meldingen naar de Provincie:

ov2016@prvlimburg.nl

 Meldingen naar Arriva:

https://www.arriva.nl/limburg/service-contact/contact-opnemen.htm

 

 

 

Leave a comment