Skip links

Een derde voedselbank in Maastricht

De fractie CDA Maastricht heeft het signaal ontvangen dat bij het Leger des Heils Wyckerpoort een derde voedselbank wordt geopend.

Volgens het ontvangen bericht kunnen de andere twee voedselbanken in Maastricht de aanvragen niet meer verwerken.

Naar aanleiding hiervan stellen wij de volgende vragen.

 

  1. Klopt het dat bij het Leger des Heils Wyckerpoort een derde voedselbank wordt geopend, zo ja binnen welke termijn?
  2. Is het ontvangen bericht dat de bestaande voedselbanken in Maastricht de aanvragen niet meer kunnen verwerken juist, zo ja kunt u aangeven hoeveel extra aanvragen de bestaande voedselbanken wekelijks ontvangen?
  3. Welke inspanningen gaat het college verrichten om de stijgende lijn van aanvragen op de voedselbanken terug te dringen?
  4. Het CDA Maastricht verzoekt het college om in beeld te brengen hoe zich de situatie binnen de aanvragen van de voedselbanken de laatste vier jaar heeft ontwikkeld.

Namens CDA Maastricht.

 

Gea van Loo, raadslid

 

Leave a comment