Skip links

Veel animo voor ondernemerslunch met zakenvrouw van het jaar 2012 Jacqueline Zuidweg

Bekijk de foto’s hier >>

De afgelopen dinsdag door het CDA Maastricht georganiseerde ondernemerslunch met zakenvrouw van het jaar 2012 Jacqueline Zuidweg was zeer succesvol. De goed bezette zaal was getuige van een gloedvol en inspirerend betoog over een zwaar onderschat en sterk groeiend probleem. Onderwerp van haar inleiding was dan ook de groeiende schuldenproblematiek bij ZZP’ers en MKB. Ook deze week toonde de IMK index een forse toename van het aantal kleine ondernemers in nood, waarbij het aantal bijstandsaanvragen fors is gestegen.

Particulieren met schuldproblemen kunnen terug vallen op schuldhulpverlening. Voor zelfstandige ondernemers is dat niet geregeld en voor Jacqueline Zuidweg is dat dé aanleiding geweest om haar kantoor op te richten. Inmiddels adviseert Zuidweg 180 gemeenten in Nederland op het gebied van schuldhulpverlening aan het MKB en ZZP’ers.

De gemiddelde schuld van een kleine ondernemer in de problemen bedraagt € 120.000, -. Veel ondernemers met schulden schamen zich en komen daarom niet snel naar buiten met hun situatie. Dat is jammer. Want bij (tijdige) schuldhulpbemiddeling kan 60% van de bemiddelde ondernemers een doorstart maken.

Sinds wat bekend staat als “de nieuwe realiteit van vandaag”, met een gewijzigd economisch beeld, is het aantal zelfstandigen in het MKB verdubbeld. Helaas ook met een gelijke toename van ondernemers die in de problemen komen maar nergens terecht kunnen. Door de afnemende budgetten zijn veel gemeenten niet in staat de kosten voor bemiddeling te dragen. Hierdoor dreigen meer en meer ondernemers niet meer geholpen te kunnen worden en zullen er meer persoonlijke faillissementen volgen.

De oplossing ligt in een samenwerking tussen banken, IMK, UWV, Belastingdienst en gemeenten. Bijvoorbeeld een loket voor ‘stoppers’ en een digitaal portal. Zo start er dit najaar in Amersfoort een doorstartloket. Jacqueline Zuidgeest heeft hierover ook een gesprek gehad met wethouder Willems. De wethouder heeft echter aangegeven hiervoor geen middelen te hebben.

Het CDA Maastricht heeft in de raadscommissie Economische en Sociale Zaken (ESZ) herhaaldelijk gewezen op de problematiek van schuldhulpverlening bij kleine ondernemers. Naar aanleiding van de geanimeerde bijeenkomst afgelopen dinsdag, met veel vragen uit de zaal, zullen de Christendemocraten opnieuw in gesprek gaan met het college om te komen tot een doorstartloket voor kleine ondernemers in Maastricht.

Leave a comment