Skip links

CDJA Limburg stuurt brandbrief aan Provinciale Staten

De leden van het CDJA in Limburg maken zich grote zorgen om de toenemende jeugdwerkloosheid in Limburg. In Nederland zijn 137.000 jongeren werkloos. Ook in Limburg zijn dit er veel te veel en is hun aantal het afgelopen jaar met ruim 1200 toegenomen. Het CDJA in Limburg stuurt daarom een brandbrief aan Provinciale Staten om serieus aandacht te vragen voor jeugdwerkloosheid.

Uit cijfers van het UWV blijkt dat de algehele jeugdwerkloosheid in Limburg hand over hand toeneemt en veel jongeren geen kans hebben op een passende baan” aldus provinciaal CDJA-voorzitter van Limburg Ralph Diederen. De toegenomen werkloosheid is niet alleen schadelijk voor onze economie, maar vooral ook voor het toekomstperspectief van veel jongeren. Veel talent gaat verloren, doordat veel jongeren noodgedwongen thuiszitten en een beroep moeten doen op een WW-uitkering omdat ze geen passende baan kunnen vinden in de afgelopen maanden. De angst voor een ‘verloren generatie’ neemt onder de gehele bevolking toe, net als de roep om hier daadkrachtig op in te grijpen.

Ook in Maastricht is er sprake van een zorgwekkende situatie. In april 2013 stonden zo een 600 Maastrichtse jongeren ingeschreven als werkzoekende, en ook hun aantal neemt rap toe. De jeugdwerkloosheid is in slechts een jaar tijd vrijwel verdubbeld[1] en drastische verbeteringen lijken vooralsnog niet in zicht. “De politiek, provinciaal maar ook lokaal, moet niet op de handen blijven zitten maar dit probleem durven aan te pakken. We hebben het hier immers over de toekomst van onze stad en provincie!” aldus CDJA Maastricht-voorzitter Jimmy Bastings.

Het CDJA in Limburg roept Provinciale Staten op serieus aandacht te blijven besteden aan dit grote probleem die de toekomst van veel jongeren bedreigt. Júist de provincie kan een belangrijke coördinerende en faciliterende rol spelen om, in samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners, maatregelen te nemen die inzetten op onderwijsmogelijkheden dan wel baankansen voor jongeren.[1] Met 87% toegenomen, van 313 naar 585 niet-werkende werkzoekende jongeren. Bron: “Basiscijfers Jeugd van de niet-werkende werkzoekende jongeren, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Zuid-Limburg juni 2013”, uitgave UWV.

Leave a comment