Skip links

CDA Maastricht wil opheldering over teveel gerekende uren thuiszorg

Het CDA Maastricht wil opheldering over te veel gerekende uren voor hulp in de thuiszorg en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in die stad. De fractie van de Christendemocraten wordt regelmatig benaderd door cliënten die niet het aantal uren huishoudelijke hulp gekregen hebben waarvoor zij echter wél moeten betalen. In de praktijk komt dit soms meermaals achterelkaar voor. Dat is in het bijzonder kwalijk omdat deze groep mensen van deze hulp afhankelijk is en op deze wijze nogmaals wordt gedupeerd nadat eerder al (fors) werd bezuinigd op de thuiszorg.

Het CDA Maastricht heeft bij de aanbieders van deze zorg geïnformeerd naar de ‘niet geleverde uren die wel in rekening zijn gebracht’ en kreeg als als antwoord dat er nu eenmaal begrip moet zijn voor een tekort aan personeel in de vakantieperiode. Met dit antwoord wordt niet duidelijk waarom deze uren wél in rekening worden gebracht en waarom dit ook gebeurt buiten het vakantieseizoen om, zoals bij ziekte of verlof van het personeel.

L1 heeft middels een artikel  en een interview met raadslid Josephine Dols-Knegtering aandacht besteed aan de vragen van het CDA Maastricht.

Raadslid Josephine Dol-Knegtering en burger-niet-raadslid Mat Brüll van de Christendemocraten hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht:

Geacht College,

Regelmatig worden wij benaderd door burgers die klagen dat geïndexeerde uren voor de huishoudelijke hulp niet worden ingevuld door de zorgverlener. In plaats van vier uur zorg per week krijgen ze dan bijvoorbeeld maar twee uur geleverd. Dit gebeurt soms zelfs meerdere weken achter elkaar. Dat is zorgelijk, vooral omdat mensen vaak volledig afhankelijk zijn van deze hulp.

Het vervelende is dat daar bovenop de niet-geleverde uren niet in mindering gebracht worden op de afrekening. De uren worden dus wél betaald. Op deze manier worden de hulpbehoevende mensen die al flink gekort worden met de nieuwe WMO regels eigenlijk dubbel ‘gepakt’.

Uiteraard hebben wij bij de zorgverlener geïnformeerd naar de reden van het niet kunnen leveren van de afgesproken zorg. De reactie was dat wij begrip moesten hebben voor het gebrek aan personeel tijdens de vakantietijd! Maar deze situaties komen ook voor als bv een vaste kracht verlof heeft of ziek is, dan worden de uren ook of helemaal niet of maar voor de helft ingevuld. Het is dus niet alleen een seizoensprobleem.

Wij komen op voor de belangen van onze burgers en vinden principieel dat de zorgbehoevende de zorg moet krijgen waarvoor is geïndiceerd en betaald.

Onze vragen:

  1. Is bij u bekend dat het regelmatig voorkomt dat mensen niet het aantal uren zorg krijgen geleverd waarvoor zij geïndiceerd zijn?
  2.  Deelt u de zorg van de CDA fractie dat hierdoor zorgelijke situaties kunnen ontstaan?
  3. Heeft u hier contact over met zorgverleners?
  4. Zo ja, wat doet u om hen op hun verplichtingen te wijzen?
  5. Is bij u bekend dat de niet ingevulde uren tóch worden doorberekend?
  6. Bent u bereid om hierover in gesprek te gaan met de zorgverlener zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt?

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.

Met vriendelijke groet, namens de CDA fractie,

Josephine Dols-Knegtering, Raadslid
Mat Brüll , burger-niet-raadslid

Leave a comment