Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Buurtbeheer de dupe: ´geen dualisme´?

peter_geelenDoor Peter Geelen

De bezuiniging van 400.000 euro per jaar op de Buurtbeheerbedrijven (BBB) is weliswaar een formele bevoegdheid van het college, maar als op 17 mei jl. 9 van de 11 partijen fel gekant zijn tegen deze maatregel denk ik: eindelijk gaat het weer om de mensen en niet om de centen. Wij als raad mogen en moeten meedenken over zo een grote beleidswijziging in de buurten, waar burgers tot op heden erg tevreden over de dienstverlening zijn. Kleine klusdiensten, hulp bij verhuizingen, grof vuil verwijdering, onderhoud particuliere tuinen en andere ongemakken worden voor een lage prijs geklaard.

Niet te geloven en niet uit te leggen. Ik zit over hetzelfde onderwerp in een ´volgende raadscommissie´ te praten en voel mij nu voor spek en bonen erbij zitten. Buurtbeheer komt volledig onder de vleugels van MTB. Het college van Maastricht zorgt ervoor dat zij haar zin krijgt en de bezuiniging van 400.000 euro op de Buurtbeheer­bedrijven gaat door. Weg arbeidsplaatsen, weg kort bij de burger, weg kort in de buurt, weg snelheid van handelen.

 

Gelukkig kreeg de wethouder na de 1e vergadering de tijd om te overleggen met het college en ruimte te zoeken om een handreiking te doen naar de raad.  Helaas, hij heeft het niet begrepen en gaat achter de schermen zorgen voor steun. Dualisme vanaf 2003, is weer veranderd in monisme (oude politiek). Ik blijf bij mijn standpunt omdat de BBB kort bij de mensen behoort te staan. Ook de snelheid om problemen op te lossen tegen een relatief goedkope prijs is de kracht van deze organisatie. Dit zal nooit en te nimmer worden bereikt onder de grote paraplu die MTB heet met een gigantische overhead.

Wij willen geen kerstboom aftuigen die staat als een huis en activiteiten onderbrengen bij een log apparaat. De bezuiniging treft daarnaast weer 8 mensen, die nu een vaste baan hebben en waar het college een inspannings­verplichting voor heeft. Geen baangarantie, dat is onmogelijk zegt hij. Hij, de wethouder moet de mensen prikkelen, zodat zij op zoek gaan naar een andere baan, anders blijven zij maar afwachten. Hoe afwachten? Wie heeft in deze tijd nog een baan en wie zit in onzekerheid en waar zijn die vaste banen? Wij willen voor deze mensen geen draaideurbanen van 3 of 6 maanden en dan weer terug in de uitkering.

Helaas, de meerderheid heeft zich nu voor deze bezuiniging uitgesproken en als goed christen democraat moet ik mij er bij neerleggen, maar zuur zijn de druiven wel. De toekomst om kort bij de mensen problemen op te lossen en te staan, lijkt verder dan ooit. Daarnaast zijn er 8 personen die weer opnieuw in de onzekerheid terechtkomen.

 

Ik en het CDA willen een overgangsjaar 2014 omdat dan duidelijk is hoeveel geld wij uit Den Haag krijgen om onze pilot wijkkrachtcentrale Caberg-Malpertuis om te zetten in definitief beleid. De financiën vanuit de A.W.B.Z. en W.M.O. uit Den Haag zijn nodig om dit te financieren en dan blijven wij kort in de buurten bij de mensen.

 

Vier ton bezuinigen per jaar, maar volgens wethouder Willems en dhr. Verwijlen (vz. Raad van Bestuur MTB), blijft eigenlijk alles bij hetzelfde. Waar wordt dan wel bezuinigd? Juist op mensen…. en niet anders. Weg ermee…. Niet de keuze die het CDA maakt.

 

Close