Skip links

Jo-Jo gedrag college

peter_geelenHet college besloot vorig jaar in haar oneindige wijsheid om het budget voor de fietsenstalling eigenhandig de nek om te draaien. Het varken was nog niet geslacht of het vlees bleek al bedorven.

De bezuiniging van 300.000 euro op het betaald fietsstallen is niet haalbaar gebleken en een heel verkeerd signaal naar de burger die juist uitgedaagd wordt meer met de fiets naar de stad te komen en te forensen. Het kan niet anders dan dat het wildstallen van fietsen weer zal toenemen en alle inspanningen om wildstallen in te dammen verloren gaat. In het centrum hebben wij kunnen zien dat die weer met fietsen vol staat en voor problemen kan zorgen voor onze veiligheidsdiensten. Helaas heeft dit bij metingen in 2013 tot het volgende negatief resultaat geleid: van de 42.000 (brom)fietsers die er zijn gestald waren er 25% fout neergezet. Fietsers betalen geen 50 cent voor een kort moment om hun stalen ros te stallen. Handhaven is een onderwerp waar lacherig over wordt gedaan en veel onbegrip voor is, maar het college heeft in haar wijsheid besloten om geen restrictief en intensief handhavingsbeleid te voeren ten aanzien van ‘wild ‘ stallen. Laat het maar een rommeltje worden. Dit is niet mijn keuze. Wel is afgesproken fietsers aan te spreken op hun gedrag (doorverwijzen) en in te zetten op het verwijderen van weesfietsen en fietswrakken.

Waarom, is het toch zo moeilijk om signalen van andere partijen in de commissie en gemeenteraad in een vroeg stadium over te nemen?

‘Geen visie op fiets stallen’ is nu gebleken en ik noem dit jojoën met de fietsgebruiker. Maar……. goed nieuws het college is tot inkeer gekomen om deze zinloze bezuiniging terug te draaien. Wel bevreemdt het mij, dat zij de investeringskosten van de scooterstalling van ruim 150.00 – 200.000, – euro gaat opofferen om toch aan deze bezuiniging te komen. Onlangs even nog snel een nieuw airco-systeem aangebracht. Gemotiveerd MTB personeel dat met hart en ziel op deze plek werkt, moet weg en zij zullen door camerabewaking worden overgenomen. Niet te geloven in een tijd waar werk hebben en houden voor iedereen belangrijk is. Wat de kosten van die camerabewaking zijn, kon wethouder Nuss tijdens de raadsvergadering van 18 juni nog steeds niet noemen!

Het CDA vraagt het college dit voorstel nog eens te heroverwegen om deze zeer druk bezochte stalling in zijn huidige vorm in stand te houden. U kunt van mij aannemen, dat het scooteroverlast weer zal toenemen. Wellicht kunnen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt ingezet worden om een doorstart te maken. Dit voorstel is gedaan tijdens de raadsvergadering en wethouder Willems zou er naar kijken. Ik ben benieuwd of in de pruimentijd (vakantie) er een voorstel zal komen of zijn wij dan een jaar verder?

Het fiets- scooter- en motorprobleem is in onze stad nog steeds niet opgelost. Een aangenomen motie van PVM m.b.t. motorstallen zou voor de zomervakantie uitgevoerd worden, helaas. Ik zie nog steeds niets gebeuren of kijk ik de verkeerde kant op. Veel wild parkeren, weesfietsproblematiek en te weinig stallingsplaatsen. Wij zijn nog steeds geen fietsvriendelijke stad, ondanks dat er een tweerichtingenweg op de Brusselsestraat is gemaakt. In oktober 2014 zal ook de Grote Gracht aangepakt worden en deze krijgt dan ook dezelfde uitstraling. Hopelijk worden de fouten van de Brusselsestraat niet opnieuw gemaakt. Onbegrijpelijk dat er op de stoep met te smalle parkeerruimtes geen doorkomen aan is en dat daardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Probeer maar met een kinderwagen of scootmobiel de stoep te blijven volgen. Laat het mij maar horen als ik hier verkeerd over denk!

Al met al ben ik en het CDA blij dat het betaald fietsstallen wordt teruggedraaid naar gratis bewaakte fietsstallen

Leave a comment