Skip links

Leden CDA Maastricht unaniem akkoord met concept kandidatenlijst

De leden van het CDA Maastricht zijn gisteravond unaniem akkoord gegaan met de concept kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De leden konden zich tijdens een algemene ledenvergadering uitspreken over de kandidaten vanaf plaats twee tot en met twintig op de lijst. In de vorige algemene ledenvergadering was de lijsttrekker al aangewezen.

De leden konden de balans tussen vernieuwing en behoud van kennis op de lijst prima waarderen. Het bestuur heeft de voordracht van de selectiecommissie zonder wijzigingen ter stemming ingebracht in de algemene ledenvergadering

De selectiecommissie bestond uit de voorzitter Louis Daems, Mirjam Depondt-Olivers, Meijndert Pot en Luc Winants. Lijsttrekker Vivianne Heijnen van het CDA Maastricht was als adviseur bij de commissievergaderingen aanwezig.

De eensgezindheid tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 17 juni onderstreept opnieuw dat de rol en koers als oppositiepartij op groot draagvlak van haar achterban kan rekenen.

De leden van de Christendemocraten krijgen later dit jaar het laatste woord over de kandidaten op de lijst vanaf plaats eenentwintig.

De kandidatenlijst waarmee de leden gisteravond unaniem instemden, ziet er als volgt uit:

 

1 mevrouw Vivianne Heijnen

2 de heer Jan Janssen

3 de heer Nol Beckers

4 de heer Matt Brüll

5 mevrouw Genoveef Leers-Poelmans

6 de heer Tjalle de Haan

7 de heer Peter Geelen

8 de heer Alain Garnier

9 mevrouw Josephine Dols-Knegtering

10 de heer Henri Cortjens

11 de heer Jos Gorren

12 de heer Peter Corsius

13 mevrouw Sandra Welie-Biesmans

14 de heer Jan Scheele

15 de heer Jimmy Bastings

16 mevrouw Florence van der Heijden-Schaaf

17 de heer John Retrae

18 de heer Guus Horssels

19 de heer Tom Berghmans

20 de heer Joep Ottenheijm

Leave a comment